Kategori: Jura

Folketingssalen

Lettere adgang til at lave grundlovsændring

Lettere adgang til grundlovsændring Forslag om ændret udgave af Grundlovens § 88 Grundloven er alt for statisk og på nogle punkter juridisk forældet. Men folk tror, den er så svær at lave om, at det ikke lan lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre. Læs her hvordan.   Lettere adgang til grundlovsændring Forslag om ændret udgave af Grundlovens…

AnnieGetYourGunskuespillerportræt fra Chicago

“Oh, you can’t get a man with a gun” – the intrigueous element in #metoo

  #Metoo: Hvordan får man ram på en mand?     I denne artikel ender jeg med at foreslå, at der indføres konfliktmægling med mulighed for efterfølgende voldgift i #metoo-sager. Artiklen følger op på Mads Bryde Andersens kronik i Berlingske Tidende, hvor han foreslår, at voldgift ved dommere skal erstatte advokatundersøgelser i #metoo-sager.     Er usikkerheden selv kvindens våben…

Portræt af Inger Støjberg

Er Støjberg lovlig undskyldt?

    Er Støjberg lovligt undskyldt?   Af Mikael Hertig 6. januar 2021   Da jeg var en lille dreng, lå jeg på knæ og kørte med legetøjsbiler på fortovet på Carit Etlarsvej i Odense sammen med mine legekammerater. Vi byttede roller. Vigtigst var ham, der havde politibilen. Politiet havde efter vores forestillinger uindskrænket magt. Politiet kunne sætte i fængsel,…

Obfuskation i offentlig forvaltning

  Obfuskation i offentlig forvaltning     Du kan downloade artiklen her. obfuskationioffentligforvaltning     Jeg skrev en artikel om “”Obfuskation” i offentlig forvaltning” . ‘Obfuscation’ betyder “iscenesat forvirring”. obfuskationioffentligforvaltning Billedet, du skal have for dit indre øje, er følgende: Under 2. verdenskrig havde tyskerne radar. Da Royal Air Force havde fået ordre til i krigens sidste periode at skulle…

Møde med bisidder

Forvaltningsretlig elendighed

    Af Mikael Hertig,  *     Der er gabende og store huller i det forvaltningsretlige klagesystem, der består af Ankestyrelsen i forskellige afskygninger og Folketingets Ombudsmand. Eksemplet her er  en ny uskik, opstået i kommunerne. De har opfundet en ulovlig regel om, at bisiddere reelt skal sidde og holde kæft ved møder i forvaltningen. Sådanne regler opstår, fordi…

Afkolonisering af sindet II

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. Studerer International Law, Human Rights og International Security ved SDU   “Decolonization of Mind” er først og fremmest en retning i tidligere kolonilandes litteratur. Typisk skrevet på den pågældendes sprog, hvis ikke det er den pågældende berøvet. Det handler om den koloniseredes selvforståelse, den berøvede identitet. Grønland er en tidligere koloni, og det er…

Blog: Genindfør retsstaten

  Genindfør retsstaten – også forvaltningsretligt Det er en generel oplevelse fra mit frivillige arbejde som bisidder og partsrepræsentant, at de udsatte fortsat tror på retsstaten. De protesterer over, hvad de anser for ulovlig forvaltning. Det er der grund til at hæfte sig ved. Måske rammes de af dårlig lovgivning, men de rammes også af dårlig forvaltning. For at være…

Billedeaf brune og gule blade med dråber og spindelvlv

Hvornår går Jobcentrene ud over deres beføjelser?

    Af Gitte Eisenreich*     Kommunernes Jobcentre har misfortolket deres beføjelser  (Indslaget blev bragt som Facebook-note 16. november 2015  Kommunernes jobcentre har misforstået pointen  Det er sådan, at man ved lov har inddelt vurderingen af borgerne på følgende måde : Det er læger og specialisters opgave at vurdere sygdomme, konsekvenserne af dem og funktionsevne   Jobcenterets personale –…

Juridisk notat: Bonus i Ringkøbing-Skjern Kommune er ulovlig

  Resumé Det er ifølge dette fortolkningsbidrag ulovligt, når Ringkøbing-Skjern Kommune gennem en bonusordning til medarbejderne  prøver at nedbringe omkostningerne til sygedagpenge. Konsekvensen bør blive, at ordningen ophæves øjeblikkeligt, og at en forvaltningsrevision gennemgår alle de afgørelser, der efter ordningens indførelse er faldet ud til skade for borgerne. De udbetalte bonusmidler skal ikke tilbagebetales. Hvis der foreligger nogen form for…

Bevar blasfemiparagraffen

Blasfemiparagraffen  handler om den offentlige orden     Igen og igen hævdes det misvisende, at det skulle være meningen med blasfemiparagraffen, at den primært skulle være til for at beskytte religiøse følelser. Senest har Jacob McHangama igen fremsat denne påstand (DR P1 morgenradio 26.4), Det er først og helt afgørende en bestemmelse, der er til for at sikre den offentlige…

Hvornår gælder danske love i Grønland?

      Ældre loves gyldighed i Grønland 2017   Love fra før 1953-grundloven Historisk set var Grønland statsretligt set koloni frem til 1953 (1). Den grønlandske befolkning havde ikke frihedsrettigheder som danskerne siden 1849, men blev styret som et protektorat eller en besiddelse. Det er efterhånden ret  almindeligt efter først Hjemmestyrelovens og siden Selvstyrelovens vedtagelse at anse Færøernes og…