Kategori: Grønlandsk politik

To flag

Nu må vi gøre op mod uvidende danskeres dårligt kvalificerede meninger

  Opgør mod danskeres uvidenhed er påtrængende     Jeg har set det så ofte. Danske journalister med forbindelse ind i den journalistiske meningsdannelseselite skriver og taler nedladende om Grønland, grønlændere og deres meninger. Jeg har mødt det med ham på DRp1 bagklog, Jarl Cordua, Steno:  de lufter en udbredt irritation over Grønland og grønlændere, der ytrer sig. Senest har…

Nyfødr baby med fosterfedt ligger på sin mors mave med et hvidt håndklæde over sig

Jeg støtter Borgerforslag om Nej til tvungen bortadoption før fødslen

  Borgerforslag: Nej til tvangsadoption   Med rettigheden  til  at stille borgerforslag, for eksempel om bortadoption, er det muligt at fokusere på emner i den politiske debat, der ellers ville blive behandlet med mindre vægt. Min begrundelse for at støtte borgerforslaget er, at Aftaletekst Børnene Først_FINAL – forliget forpligter de politiske partier til at indføre en  umenneskelig og efter min…

Naliks krænkelser af mig – er det bluff?

27. februar 2021   Bluffer Nalik? Jeg er af den grønlandske studenterforening Nalik blevet beskyldt for at være stalker og krænker.  Det skete i oktober sidste år. Påstanden var, at foreningen skulle være i besiddelse af materiale, der skulle bevise dette. Derfor trak foreningen sin invitation  til mig om at holde et webinar tilbage. Sådan en farlig omkringvandrende kriminel som…

Vittus sidste tale

Af  Mikael Hertig, cand. scient. pol. Nuuk Kai Holst-Andersen fratræder sin stilling, bl.a. måske for at have skrevet Vittus’ tale Direktør for Direktoratet for Udenrigsanliggender Kai Holst-Andersen fratræder sin stilling. Fratrædelsen sker efter såkaldt gensidig overenskomst med Naalakkersuisut. Det indebærer i princippet, at han behandles rundhåndet, og efter reglerne om ubegrundet (‘ulovlig’) afskedigelse. I sådanne stillinger indbygges der ved en…

Hvornår gælder danske love i Grønland?

      Ældre loves gyldighed i Grønland 2017   Love fra før 1953-grundloven Historisk set var Grønland statsretligt set koloni frem til 1953 (1). Den grønlandske befolkning havde ikke frihedsrettigheder som danskerne siden 1849, men blev styret som et protektorat eller en besiddelse. Det er efterhånden ret  almindeligt efter først Hjemmestyrelovens og siden Selvstyrelovens vedtagelse at anse Færøernes og…

Sådan får du dansk statsborgerskab som udlænding i Grønland

Udlændinge på Færøerne og i Grønland skal ikke aflægge danskhedsprøve   Udlændinge i  Grønland(1), der ønsker sig dansk statsborgerskab, kan nemmere erhverve det i Grønland end tilsvarende udlændinge i Danmark. Først og fremmest slipper de for danskhedsprøven.  Her fastholdes en tidligere ordning, hvor betingelsen er sproglige kundskaber og ikke ‘danskhed’. Så længe Grønland er med i Rigsfællesskabet, så findes der…

Indflydelse eller deltagelse i Europol?

Folkeafstemningen om at opgive retsforbeholdet overfor EU 3. december 2015 var sat op, som om det bare handlede om den fortsatte danske deltagelse i Europol, som efter Lissabontraktaten er blevet til en ren EU-institution. Reelt var der tale om en meget mere vidtrækkende kompetenceoverdragelse, der ville have fået virkelig meget vidtgående konsekvenser, herunder for Rigsfællesskabet.  Det vil jeg komme ind…

Portræt af Aleqa Hammond

Breaking: Aleqa Hammond valgte at gå og er nu løsgænger

          En ny fase i grønlandsk politik Siumuts hovedbestyrelse har indstillet dets folketingsmedlem Aleqa Hammond til eksklusion. Min vurdering er, at når processen er kommet så langt, som den nu er, så vil den reelle eksklusion være uundgåelig. Jeg forventer, at pressen i den anledning vanen tro vil kaste sig over “kreditkortskandalen” og naturligvis konkludere, at…

Uranminearbejdere udsættes for forhøjet dødelighed og navnlig kræftrisiko

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. Hvis uranminedrift går hen og bliver virkelighed i Grønland, tyder noget på, at minearbejderne udsættes for forhøjet dødelighed med 62 % og en meget stærkt forhøjet risiko for kræft. NIOSH, den amerikanske regerings forskningscenter for arbejdsmiljøbetingede sygdomme og sundhedsrisiko undersøgte omkring år 2000 forholdene i USA.  Er spørgsmålet om arbejdsmiljø overset? I debatten om…

Foto af Peter Taksøe Jensen

Grønlands arktiske politik – kommer den?

af Mikael Hertig, cand, scient. pol., Nuuk Hvad er det interessante ved Grønland? Geografien og dens fremtidige muligheder eller Inuit?   Der er nu gået måneder, siden Peter Taksøe Jensens rapport blev offentliggjort. Som bekendt fremhæver rapporten, at kongeriget er om ikke en arktisk supermagt, så en arktisk stormagt. Det ser her ultimo juni 2016 ud til, at der i…

Grundloven var en revolution

  Af Mikael Hertig Min Grundslovsartikel falder i tre afsnit: 1: Revolutionen 1848-49 2: Vores helligholdelse af Grundloven i Danmark 2016 3: Grønland og Grundloven 1: Revolutionen og Junigrundloven 1849 Hvad har den 21. marts 1848 med Grundlovsdag at gøre? Det er sådan set ret enkelt.  Du kan læse mere om martsrevolutionen 1848 her. Kongen blev presset af borgerskabet til…

Forslag til politisk initiativ: Reducér kviksølvudslip via røgrensning over hele verden

    FORSLAG:  Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender bør tage initiativ til, at udslip af kviksølv fra kulkraftsværker, betonfabrikker og skibe nedbringes til et minimum via røgrensning Grønlændere spiser sæl- og hvalkød. Men de gravide og de unge frarådes at fortsætte med den tradition. Grunden er, at indholdet af kviksølv er alt for højt. Kviksølv er en nervegift, og navnlig regner man…