Kategori: Mennesket og magten

Både i Danmark og i Grønland udgør forvaltningsretten det værn mod vilkårlig magtudøvelse, der udsprang af opgøret med enevælden. Forholdet mellem mennesket og magten

Foto af Astrid Krag på kontoret, skrivebordsbillede

Se på retssikkerheden, Astrid Krag

Åbent brev til Indenrigs- og socialminister Astrid Krag     Kære Astrid! Det glæder mig at læse, at du vil kulegrave forholdene på anbringelsesområdet, og det er oplagt, at der skal ses på vilkårene for plejefamilier. Folketinget vedtog før valget at ville undersøge retssikkerheden på det samlede beskæftigelses- og socialområde. Om de to ting har noget med hinanden at gøre,…

Tvangsfjernelser tvinger de kommunale budgetter i knæ (rettet)

Rettet udgave   Af Mikael Hertig   Byrådet kan intet stille op overfor B&U-udvalget.       På Facebook er der en stor gruppe, der henvender sig til kritikere af den nuværende tvangsfjernelsesordning. Kernen er naturligvis kredsen af forældre, der føler, anbringelsen af deres børn har været en himmelråbende uretfærdighed. Den hedder “Tvang og magt”, og den har knapt 6.000…

Blog: Genindfør retsstaten

  Genindfør retsstaten – også forvaltningsretligt Det er en generel oplevelse fra mit frivillige arbejde som bisidder og partsrepræsentant, at de udsatte fortsat tror på retsstaten. De protesterer over, hvad de anser for ulovlig forvaltning. Det er der grund til at hæfte sig ved. Måske rammes de af dårlig lovgivning, men de rammes også af dårlig forvaltning. For at være…

Badekar

Hvad bliver den nye regerings økonomiske politik?

  Mikael Hertigs blog 5. juni 2019 Mikael Hertig er folkepensionist og cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Han bruger sin tid som folkepensionist til dels at prøve at hjælpe grønlændere i Danmark i mødet med offentlige myndigheder. Han er medlem af den brede gruppering af forskere, der beskæftiger sig med Grønland og Arktis. Han fokuserer på det retssociologiske forhold…

Giv et beløb til Ivalo

Hvorfor har Ivalo ikke penge til mad længere? Ivalo bor i København. Hun er tidligere stewardesse; men da hun fik sin søn, ville hun stoppe med arbejdet på Air Greenlands fly. Hun ville være hos ham; arbejdet med mange timer og overnatninger ude passer jo ikke til at skulle være alenemor. Hun begyndte at læse teologi på Københavns Universitet. Dengang…

Sort hvidt portræt af Elisabeth Hertig

Marie Elisabeth Hertig, “Fut” ville være fyldt 100 år 27. december

Marie Elisabeth Hertig, f. Andrup, ville være fyldt 100 år 27. december       Marie Elisabeth Hertig, født Andrup. F. 27. 12. 1918, død 2004.   Hun var min mor. Voksede op på eller ved Frederiksborg Slot, hvor hendes far, Otto Andrup, startede som student, men endte som Museumsdirektør. Der er meget at sige om hende som det, hun…

Billede af fritidsfiskere på havnen i Søndrrborg

Lad partsrepræsentanten møde op alene?

Grundprincippet En partsrepræsentant er en person, som møder op i stedet for den pågældende selv overfor den offentlige myndighed. Det er et grundprincip, eller som det  ofte kaldes, en retsgrundsætning . Sådan er det juridiske udgangspunkt også i henhold til Forvaltningslovens § 8. Da al jura består af regler og undtagelser, er det som udgangspunkt reglen, der gælder – ikke…

Billede af en blondine, barbie

Berlingskes blåøjede kampagne

    af Mikael Hertig, cand, scient. pol.       Vi taler hvert sit sprog Fra rosenbæksk til madsensk   Berlingske imod kontanthjælpsmodtagere Berlingske kører en kampagne, der ser konflikten mellem kontanthjælpsmodtagere og medarbejdere i jobcentrene fra systemets og de regeringsbærende partiers side. Sidst bragte den meget unge journalist Katrine Rosenbæk (KR) 21. november i Berlingske en artikel, der…

Billedeaf brune og gule blade med dråber og spindelvlv

Hvornår går Jobcentrene ud over deres beføjelser?

    Af Gitte Eisenreich*     Kommunernes Jobcentre har misfortolket deres beføjelser  (Indslaget blev bragt som Facebook-note 16. november 2015  Kommunernes jobcentre har misforstået pointen  Det er sådan, at man ved lov har inddelt vurderingen af borgerne på følgende måde : Det er læger og specialisters opgave at vurdere sygdomme, konsekvenserne af dem og funktionsevne   Jobcenterets personale –…

Boligindskudslån igen igen

  Ulovlig opkrævning? Forvaltningen har pligt til at vejlede. Vejledningspligten går så langt som til at hjælpe borgeren med at finde ud af, hvad der er bedst for vedkommende i en konkret situation. Som nævnt i en anden artikel må kommunen ikke trække familien for boligindskudslånet de første fem år, efter at det er indgået. Men hvad nu hvis borgeren…

Pressens rolle i politisk dramaturgi

    Dikotomisering som element i højrefløjens succesfulde mobilisering     Højrefløjen har sejret ad helvede til. Over partisystemet, over humanismen, over demokratiets fælles værdier. Hvis nogen danske politikere har scoret omtale de senere år spiller  Martin Henriksen og  Inger Støjberg en særlig rolle. Andre gør det næsten lige så fint.  Det handler om provokation: “Når du skriver eller siger…

Foto af Özlem Cekic

Fake Views -falsk objektivitet hos faktacheckere?

Denne artikel har før været bragt, siden trukket tilbage fra POV International   Min kommentar til, at artiklen er trukket tilbage, kommer her. Annegrethe Felter Rasmussen giver – uden mulighed for mit endelige gensvar – Mikkel Andersson ret i, at det skulle være en graverende fejl i min artikel, at jeg ikke har læst en rapport fra Danmarks Statistik grundigt…

Forvaltningsretten nedbrydes

Beskyt borgeren mod magtens vilkårlighed af Mikael Hertig, cand. scient. pol.   “Hvis statskundskaben har vundet over juraen i det  offentlig”e, har de svageste tabt ved det”       Jeg læste statskundskab i 1970’erne. Det er efterhånden længe siden, og det er jeg på mange måder ked af. Dels er jeg blevet ældre, dels er forvaltningsretten blevet nedslidt af…