Kategori: Den hvide mands byrde

USA: Hvides opbakning til farvede ebber ud

  De hvides opbakning til “Black Lives Matter” er under udtynding   Jeg er cand. scient. pol. Og hvad så med racismen i Danmark? Boston Globe omtaler i en artikel torsdag 24. september en undersøgelse, der viser, at den hvide opbakning til “Black Lives Matter” tynder ud. Den normale vinkling er naturligvis, at det spiller en væsentlig rolle for den…

Tværsnitsbilleder af kranier på Orangutang og Sorte

‘Racisme’ og ‘kritisk’ centrale ord og begreber i den politiske debat

  Af Mikael Hertig Hvid   Nogle ord og deres betydning spiller en stor rolle i den danske debat om “fremmede”. I den bestandigt skarpere strid mellem humanister og nationalkonservative er det blevet stadigt klarere for mig, at vi ikke tilnærmelsesvis er enige, når det handler om indholdet. Vi kører hver sin informationskampagne. Sproget er vores værktøj. Når værdierne er…

Afkolonisering af sindet II

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. Studerer International Law, Human Rights og International Security ved SDU   “Decolonization of Mind” er først og fremmest en retning i tidligere kolonilandes litteratur. Typisk skrevet på den pågældendes sprog, hvis ikke det er den pågældende berøvet. Det handler om den koloniseredes selvforståelse, den berøvede identitet. Grønland er en tidligere koloni, og det er…

Foredrag: Kolonialisme eller selvbestemmelse?

Wilson eller Kipling i vore hjerter?         Det er i år 100 år siden, USA’s idealistiske præsident Woodrow Wilson  præsenterede princippet om “folkenes selvbestemmelsesret”. Herved forstod han, at når viljen til selvstændighed var tilstrækkelig stærk i en befolkning til at ville danne sin egen stat, så skulle dette ønske internationalt respekteres med mindst samme ret som den…