Kategori: Socialt

AnnieGetYourGunskuespillerportræt fra Chicago

“Oh, you can’t get a man with a gun” – the intrigueous element in #metoo

  #Metoo: Hvordan får man ram på en mand?     I denne artikel ender jeg med at foreslå, at der indføres konfliktmægling med mulighed for efterfølgende voldgift i #metoo-sager. Artiklen følger op på Mads Bryde Andersens kronik i Berlingske Tidende, hvor han foreslår, at voldgift ved dommere skal erstatte advokatundersøgelser i #metoo-sager.     Er usikkerheden selv kvindens våben…

Tvangsfjernelser: Bør brugen af forældrekompetenceundersøgelser forkastes?

          Hvad kan ForældreKompetenceUndersøgelser bruges til? VI BRUGER  her i landet “forældrekomperenceundersøgelser” (FKU)  til indikation af  voksne menneskers evne til at være forældre. Hvad værre er. vi bruger dem også til at fjerne børn fra deres forældre. Artiklen her handler om, hvorvidt det er rimeligt.     Det gode forældreskab  – hvad er det?   MULIGVIS…

Nyfødr baby med fosterfedt ligger på sin mors mave med et hvidt håndklæde over sig

Jeg støtter Borgerforslag om Nej til tvungen bortadoption før fødslen

  Borgerforslag: Nej til tvangsadoption   Med rettigheden  til  at stille borgerforslag, for eksempel om bortadoption, er det muligt at fokusere på emner i den politiske debat, der ellers ville blive behandlet med mindre vægt. Min begrundelse for at støtte borgerforslaget er, at Aftaletekst Børnene Først_FINAL – forliget forpligter de politiske partier til at indføre en  umenneskelig og efter min…

Reporters without borders' logo tekst

RSF indleder strafferetlig klage mod Facebook

  RSF i Frankrig indleder strafferetlig klage mod Facebook Unødig hatespeech, trusler og misinformation   Journalister uden grænser (RSF) indgav en klage over Facebook for “vildledende forretningspraksis”, meddelte pressefrihedsorganisationen tirsdag (23. marts). Klagen er rettet mod både Facebook Frankrig og Facebook Irland, som fører tilsyn med det sociale netværk for hele Europa. I sin klage, der blev indgivet i Paris…

Retssikkerhedens pris

  Er Ankestyrelsen nu underlagt KL og Socialministeriet?     I denne historie vil du lære om, hvordan Regeringen og KL har og får magt på Ankestyrelsens afgørelser.   Juridisk/Økonomisk Konsulent Jobcentrets Ofre     Kommuneaftalen sikrer KL yderligere indflydelse på Ankestyrelsens principafgørelser skal vurderes af KL: I aftalen mellem Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening hedder det (…

Blog: Genindfør retsstaten

  Genindfør retsstaten – også forvaltningsretligt Det er en generel oplevelse fra mit frivillige arbejde som bisidder og partsrepræsentant, at de udsatte fortsat tror på retsstaten. De protesterer over, hvad de anser for ulovlig forvaltning. Det er der grund til at hæfte sig ved. Måske rammes de af dårlig lovgivning, men de rammes også af dårlig forvaltning. For at være…

Grønlænderes rejse Grønland – Danmark i forbindelse med dødsfald i familien

  Af Mikael Hertig     Det drejer sig om at handle i en fart   Når en nær slægtning, en far, en mor eller et andet nærtstående familiemedlem skal begraves, er det moralsk set en ret for de pågældende at få fri og komme afsted i en fart. Handler det om grønlandske kontanthjælpsmodtagere og lignende, opstår der lynhurtigt to…

Kirken som samfundsstøtte eller som omstyrter

      Kirken i fremtiden: Befrielse, oprør eller konservativ støtte? Den katolske kirke er i bevægelse. Under pave Frans er der sket så meget, at det kan være svært udelukkende at se den som en højrevendt, bagstræberisk kulturstøtte i de kapitalistiske samfund i Sydeuropa. Men der er grænser. Lad mig indledningsvis huske den ærede læser på, at oldkirken var…

BREV – stop for tilbagebetaling af kommunalt boligindskudslån

  Måske kan du stoppe tilbagebetalingen af kommunalt boligindskudslån       Nedenfor kan du læse en skabelon, du kan bruge, hvis du bliver trukket for indskud i boligindskudslån. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1: Det skal handle om den lejlighed, du nu bor i. Lejligheden skal være i almennyttigt boligbyggeri 2 A: Trækket på boligindskudslånet skal være begyndt inden…

Billedeaf brune og gule blade med dråber og spindelvlv

Udeblivelse, sygemelding og kontanthjælp

  Trækket må ikke være automatisk. Sygdom er en tilstrækkelig grund til udeblivelse       Har du prøvet at få trukket i din kontanthjælp, fordi du ikke nåede at melde dig syg inden klokken 9?   Trækket må ikke være automatisk.   Hvis kommunen har en procedure, der følger dette mønster: 1: Indberetning fra et sted om, at du…

Er kontanthjælpsmodtagere fisk for lånehajer?

                Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. ‘   Det grå lånemarked Lånehajerne lever deres liv under overfladen. Det hvide lånemarked er den form for kreditgivning, som er reguleret ved lovgivning. Det handler om pengeinstitutter og registrerede udlånsvirksomheder. som er underlagt lovgivningen. Herved forstås to love: Lov om finansiel virksomhed og kreditaftaleloven. Sådan…