Kategori: Danmark

Foto af Astrid Krag på kontoret, skrivebordsbillede

Se på retssikkerheden, Astrid Krag

Åbent brev til Indenrigs- og socialminister Astrid Krag     Kære Astrid! Det glæder mig at læse, at du vil kulegrave forholdene på anbringelsesområdet, og det er oplagt, at der skal ses på vilkårene for plejefamilier. Folketinget vedtog før valget at ville undersøge retssikkerheden på det samlede beskæftigelses- og socialområde. Om de to ting har noget med hinanden at gøre,…

Tvangsfjernelser tvinger de kommunale budgetter i knæ (rettet)

Rettet udgave   Af Mikael Hertig   Byrådet kan intet stille op overfor B&U-udvalget.       På Facebook er der en stor gruppe, der henvender sig til kritikere af den nuværende tvangsfjernelsesordning. Kernen er naturligvis kredsen af forældre, der føler, anbringelsen af deres børn har været en himmelråbende uretfærdighed. Den hedder “Tvang og magt”, og den har knapt 6.000…

Sønderborg set fra Jyllandssiden

Lidt om måger og sommer i Sønderborg

    Sønderborg, en by i det sydlige Danmark   Billedsprog røber en. Selektiv perception indebærer, at vi ser det, vi instinktivt eller bevidst vælger, mens opmærksomheden aldrig er ordentligt opmærksom på, hvad vi ser væk fra. Her kommer der nogle billeder fra en dag i Sønderborg. Nede ved Alssund , hvor jeg bor, egentlig i Jylland, med udsigt til…

Solsort på køreledning

Skiftesporsfantasi

  Skiftespor       Jeg bor ved et skiftespor – nogle hundrede meter fra endestationen. Strækningen fra Tinglev til Sønderborg er ensporet, men ved endestationen er der en perron. Jeg har udsigt til det skiftespor, hvor toget til stationen enten kører ligeud eller til venstre. I princippet er der plads til et ekstra tog. Det er der  ikke brug…

Blog: Genindfør retsstaten

  Genindfør retsstaten – også forvaltningsretligt Det er en generel oplevelse fra mit frivillige arbejde som bisidder og partsrepræsentant, at de udsatte fortsat tror på retsstaten. De protesterer over, hvad de anser for ulovlig forvaltning. Det er der grund til at hæfte sig ved. Måske rammes de af dårlig lovgivning, men de rammes også af dårlig forvaltning. For at være…

Badekar

Hvad bliver den nye regerings økonomiske politik?

  Mikael Hertigs blog 5. juni 2019 Mikael Hertig er folkepensionist og cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Han bruger sin tid som folkepensionist til dels at prøve at hjælpe grønlændere i Danmark i mødet med offentlige myndigheder. Han er medlem af den brede gruppering af forskere, der beskæftiger sig med Grønland og Arktis. Han fokuserer på det retssociologiske forhold…

Mor i den ene gynge, den anden er tom. Solnedgang

Anbringelsesafgørelser bør overføres til Familieretshuset

  Overfør anbringelsesafgørelser til Familieretshuset   I denne artikel foreslår jeg, at selve afgørelserne i anbringelses- og tvangsfjernelsessager overgår fra kommunens Børne- og Ungeudvalg til Familieretshuset. Der skal afgørelserne forberedes og afgøres under styrket retssikkerhed. Den situation, hvor kommunerne udsættes for kolossale prestigetab ved sager som fra Tønder og Rebild, må ikke føre til, at der tvangsfjernes uhæmmet. Uskyldsformodningen må…

Store skolepiger, herunder afrikanske, hvide og asiatiske

DR P1’s skrøbelige nyheder

DR og de skrøbelige nyheder   DR P1 nyheder 31. maj 2019 morgen: “Videnskaben siger, at når over halvdelen af eleverne i en folkeskole er fremmede, falder det faglige niveau” DR P1 nyhedernes  påstand om, at  det faglige niveau falder, når antallet af fremmedsprogede stiger, blev fremsat uden henvisning til, hvilken videnskabelig artikel, påstanden kommer fra.  Ingen behøver tvivle på,…

Hvor fladt kan debatniveauet blive?

Af Mikael Hertig Løkkes 69 milliarder  til velfærd var grebet ud af luften Fase et var, at Løkke på vegne af Venstres kampagnebureau havde regnet ud, at man med et gevaldigt kunstgreb kunne få det til at se ud, som om en videreførelse af den nuværende økonomiske politik kunne komme til at se ud, som om regeringen havde fået lagt…

Grønlænderes rejse Grønland – Danmark i forbindelse med dødsfald i familien

  Af Mikael Hertig     Det drejer sig om at handle i en fart   Når en nær slægtning, en far, en mor eller et andet nærtstående familiemedlem skal begraves, er det moralsk set en ret for de pågældende at få fri og komme afsted i en fart. Handler det om grønlandske kontanthjælpsmodtagere og lignende, opstår der lynhurtigt to…

Foto af Søren Pape Poulsen

Åbent Brev til Søren Pape Poulsen

  Denne henvendelse blev 14. marts sendt til Justitsminister Søren Pape Poulsen. Den blev også sendt til to folketingsudvalg: Retsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Kære Søren Pape Poulsen De skrøbelige og traumatiseredes skånebehov skal også respekteres     Jeg har fået oplyst, at der skulle være etableret en slags samarbejde mellem Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning / Jobcentrene og Københavns Politi og vistnok også…

Billedeaf brune og gule blade med dråber og spindelvlv

Mit politiske partis program

Mit eget politiske partiprogram – Mikaels partiprogram       Mikaels politiske partiprogram “Et andet Danmark” Af Mikael Hertig * * Cand. scient. pol. Politisk CV vedlægges som bilag Forord Jeg ville helst ikke lave noget parti. Så hvorfor lave et partiprogram? Fordi jeg livet igennem har beskæftiget mig med politik; i den forbindelse har jeg en oplevelse af, at…

Kirken som samfundsstøtte eller som omstyrter

      Kirken i fremtiden: Befrielse, oprør eller konservativ støtte? Den katolske kirke er i bevægelse. Under pave Frans er der sket så meget, at det kan være svært udelukkende at se den som en højrevendt, bagstræberisk kulturstøtte i de kapitalistiske samfund i Sydeuropa. Men der er grænser. Lad mig indledningsvis huske den ærede læser på, at oldkirken var…