Det offentliges penetration: Ind i sindet ved hjælp af sproget

Nysprogets vej ind i sindet – Orwell

Sort/hvidt portræt af Georges Orwell

Orwell

 

George Orwell er ophavsmanden til betegnelsen “nysprog”, som denne artikel handler om

Girafsprog er et amerikansk produkt, hvor magthavere lærer at lade, som om de er søde og lyttende. Det hænger måske lidt sammen med “positiv psykolog”. Kombineret med magtudøverens adfærd i kommunal forvaltning er girafsprog på vej frem.

Denne artikel betjener sig af links. Hvis den skal give mening, opfordres du til at trykke på de forskellige links.

Portræt af Mikael Hertig 2021

Mikael Hertig
cand. scient.pol
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231

 

Mennesket er skabt i Guds billede? Er det værdifuldt eller hvad? Fra nem-id til MitID.

 

Engang i en fjern fortid stod det at læse, at det store fællestræk ved europæisk kultur skulle være det grundsyn, at hvert enkelt menneske skulle være uendelig værdifuldt. I en tid, hvor det vi siger, vi tror på, kan kaldes “demokrati”, udfolder man indenfor det offentliges magthierarki store opvisninger i et nysprog, hvor et magthaverens kontrol over det enkelte menneske og dets færden opvises med enten ny- eller girafsprog.

 

Det kan godt være, at “Letbanen” ikke er så tung som toget, men ser man den i et byudviklingsperspektiv i  Odense eller Århus, har projektet sådan set nok været let mindre let end forudset og planlagt.

Der har måske været forholdsvis få problemer med “Nem-Id”, og de problemer, der fulgte, ligger en menneskealder tilbage. Så derfor skal det jo udskiftes. Vi lever i en tid, hvor alt, hvad der fungerer, før eller siden skal udskiftes, om ikke andet  fordi  nyt anses for  bedre end  gammelt, der ellers har bevist sin evne til at fungere. Jeg medgiver, at jeg egentlig i alderen med internet synes, Nem-id passede lidt til navnet.

Når kommunen sender folk ud i familiers hjem med ret til at overvåge og indrapportere, om de under observationen har fin kontakt nok med deres børn, kaldes indtrængende personers opgave “støtte i hjemmet”. Deres kontrolfunktion indebærer i de fleste tilfælde, at forældrene nok ville have foretrukket at kunne smide dem ud.

Forvaltningen ejer “Min plan” …

 

 

I Jobcenteret får borgeren digital adgang til “Min Plan”. I min plan skriver sagsbehandleren, hvad kontantshjælpsmodtageren skal rette sig efter i den kommende tid for ikke at miste hele eller kun dele af sin kontanthjælp. Hvis nogle skulle mene, at det var det for Gud og europæiske individers egen personlige plan, vedkommende selv lægger for sit liv, der hedder “Min Plan” i det moderne dansk.

Her er der ikke længere om noget eksistentielt udsagn om, hvordan mennesket selv vil udfolde sig i den kommende tid, men alene om, hvad magthaveren vil have hende til, hvis hun skal have en chance for at overleve i fremtiden. Det Orwellske nysprog har bevæget sig ind i love og bekendtgørelser på det sociale område, uden at nogen politiker har protesteret i den anledning.  Statsmagten trænger helt ind i sindet. Som Rytteriet med Rasmus Botoft og Martin Buch underholdt os med for mere end ti år siden.  Det er fortrinsvis de mest magtesløse, systemet overtager først. For hvad skal man stille op med dem? De kan jo ikke finde ud af det selv, og slet ikke, hvis de bliver skræmte og forvirrede, når der enten trues eller realiseres trusler om at vade ind i hjemmene eller fratage folk deres sidste ende af eksistensgrundlaget.  Penetration er jo nok en del af livets mening, men med “Min Plan” har man i dansk nysprog nået højder, der burde sætte os ind i Guiness’ rekordbog.

Staten overtager personligheden, men alt er i den bedste mening.

Identitet er et ord, der betegner et begreb, der er snævert tilknyttet ikke bare en person, men også vedkommende set som individ med sine særlige egenskaber. Han er enestående, fint sagt “skabt i Guds billede”. Men nu indgår det som betydningsbærende i forbindelse med elektronisk betaling.

MitID  refererer til “identifikation”. Det ved vi. Men ikke desto mindre er præfixet, det foransatte “Mit” jo ellers første persons pronomen, der fortæller om ejerskab, der knytter personen til et eller andet. Her går Digitaliseringsstyrelsen foran med sit magtsprog, reducerer identitet og identifikation med det personlige pronomen og så vedkommendes krop og liv til, at vedkommende kan bruge en tjeneste, når der skal overføres noget så gudsforladt som penge.

Personen bliver jo i magthaversproget, som åbenbart overtager verden, til et problem, der skal kunne betale. Sammenvæksten af finanskapital og stat trænger ind i sindet og sikrer sig kontrol.

Lad os swipe,  (ikke berøre hinanden, men hver sin følsomme skærm.)
Lad os wipe personligheden ud ligesom når man vasker et gulv og tørrer bagefter

Oh wipe no more my lady
oh wipe no more today.?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.