“Det er ikke mit bord! Om FVL § 7, stk. 2

 

 

 Kommunens har pligt til at videresende henvendelsen til rette kontor/ sagsbehandler. (Forvaltningslovens § 7, stk.2)

 

Portræt af Mikael Hertig 2021

Mikael Hertig
cand. scient.pol
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231

 

Indledning

 

 

Billede af et kompas. Gyldent, amerikansk sprog

Kompas Findes der et moralsk eller jurdisk i kommiunal forvaltning, når det angår grønlændere?

Det er ret simpelt. Hvis du henvender dig til en kommunal forvaltning om et eller andet: Sagsbehandleren siger eller skriver: “Det er ikke mit bord, du er nødt til at henvende dig til …”

Så er hun hver gang galt afmarcheret. Det handler om forvaltningslovens § 7, stk. 2

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

Man skal som borger netop ikke finde sig i det, når en sagsbehandler svarer: “Det er ikke mit bord”:

Justitsministeriets Vejledning:

 

“31. Har en borger rettet personlig eller telefonisk henvendelse til en forkert myndighed, bør den pågædende orienteres om, til hvilken myndighed henvendelsen skal rettes. I bestemmelsen i § 7, stk. 2, er det præciseret, at henvendelsen, hvis den fremkommer skriftligt til en forkert myndighed, af denne så vidt muligt skal videresendes til den rette myndighed. Hvis det ikke er klart for den myndighed, som har fået henvendelsen, hvilken myndighed, der kan behandle henvendelsen, bør der vejledes om muligheden for at rette henvendelse til statens informationstjeneste eller en tilsvarende kommunal service.”

2 fæle eksempler fra i dag 14. marts 2022

 

Jeg har i dag i to helt akutte situationer erfaret, hvordan en kommunalt ansat smyger sit ansvar totalt af sig. I begge tilfælde handler det om herboende grønlændere.

 

 

1 akut truet person får ingen hjælp

Den ene befinder sig i en akut truet og kompleks situation, der kræver akut handling. Jeg kommer i kløerne på en ansvarlig for hjemmeplejen. Det handler om midlertidigt at flytte hende til et andet sted at sove om natten, fordi min klient er akut truet. Men der går “det er ikke mit bord” i den.  I stedet for at henvise til ydelseskontoret – indenfor eller udenfor telefontiden – går der stempelkvist i sagen. Jeg har været i kontakt med kommunen før, mange gange. Alligevel går der kafka i den: “Er jeg  stadigvæk partsrepræsentant”? Og når det så er færdigt, så dukker det op, at det ikke er en sag for hjemmeplejen.

Med andre. ord. Mens kommunen koncentrerer sig om at indkvartere ukrainske flygtninge, kan den ikke finde en seng til en truet grønlænder. Sagen er oplyst. Politiet vil ingenting, kommunens hjemepleje siger;: “Det er ikke mit bord”.  Da det hele er skriftligt, skal den henvise til rette kommunale myndighed. Ingen er i tvivl om, hvem det er. Men den gør det ikke.

Gavlbillede af grønlænder på hus, Nuuk

Gavl i Nuuk (MH foto CVCV)

Situation 2 Varmeregning betales ikke

En kommune nægter at følge aktivlovens bestemmelse om pligt til at hjælpe beboere, der er truet med udsættelse af deres bolig, med at lægge ud for dem. I stedet tvangsdeporterer kommunen en voksen grønlænder til et herberg i en anden kommune og meddeler samtidig vedkommendes flytning til den nye kommune uden vedkommendes samtykke.

Da det senere hen viser sig, at huslejen er blevet betalt, flytter den pågældende person tilbage til lejligheden igen.  Desværre er der kommet rykkere for varme; men dem kunne hun jo ikke reagere på, mens hun ulovligt var tvangsfjernet til en anden kommune. Som partsrepræsentant henvender jeg mig til en kontaktmedarbejder i den pågældende oprindelige kommune, der tre gange besvarer henvendelsen med: “det er ikke mit bord” i stedet for at kontakte ydelseskontoret selv. Det er ulovligt og forsinker sagsbehandlingen unødvendigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.