Hitler og nazisme

Hitler og nazisme

 

Portræt af Mikael Hertig 2021

Mikael Hertig
cand. scient.pol
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231

af Mikael Hertig

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Hitler i Trenchcoat

Adolf Hitler

 

Indledning

 

For mange år siden satte jeg mig for at ville læse Mein Kampf – Adolf Hitler – Deutsch – PDF. (Kan downloades her) Normalt plejer jeg at læse med den fornødne nysgerrighed. Men væmmelsen fik mig til at holde op. Jeg kunne simpelthen ikke holde tekstens svulstighed ud.  Derfor måtte jeg opgive mit oprindelige forehavende. Det har  længe undret mig, at det overhovedet kunne lade sig gøre at få så stor en andel af den tyske befolkning at støtte op om det tyske nazistparti, uden at der har været fokuseret på de motiver, der muliggjorde den mobilisering. Mit indtryk var og er, at eftertidens tabuisering af nazisme har umuliggjort en mere nøgtern forståelse af befolkningens bevæggrunde i perioden 1926-32 til i stigende grad at støtte nazistpartiet. Dertil kommer, at min historiske forståelse af, hvorfor de borgerlige partier støttede Hitler – nazistpartiet fik ikke, så vidt jeg husker, absolut flertal i Weimar-republikkens parlament.

Jeg vil derfor lejlighedsvis skrive artikler, der prøver at belyse Hitler og nazismens opkomst ud fra Mein Kampf. Sigtet er nærmest at forstå den højrepopulistiske og racistiske mobilisering, dens virkemidler og baggrund.  Interessen drives af  min skuffelse og undren over, at den ultrahøjreorienterede bevægelse i Danmark har haft en bragende succes med hensyn til en forråelse, jeg ikke havde troet mulig. Jeg kender tyskere, der enten er børn eller børnebørn af nazister, og jeg har kendt nazister, der efter 2. verdenskrig viste sig overfor mig at være elskelige og kærlige åbne medmennesker. Hensigten er ikke at “trække nazikortet” i ordinær forstand, men snarere at opnå en dybere forståelse af, hvorfor mobiliseringen i så høj grad lykkedes. På den anden måde skal jeg håndtere de pædagogiske risici, der er forbundet med at ville afmystificere Hitler og nazismen.

Læsningen af Mein Kampf har allerede inspireret mig til at interessere mig for to spørgsmål:

Østrigs selvstændighed

Adolf Hitler voksede op i Østrig som borger i Østrig-Ungarn. Det nuværende Østrig havde lidt andre grænser end i dag, men den tysktalende befolkning bestod af omtrent 12 millioner indbyggere ud af en samlet befolkning på 60 millioner – de øvrige var navnlig slaver, men også andre.  Han ønskede inderligt en nationalstat af Tyskland og Østrig.  Han er vokset op med en følelse af at være fremmed i sit eget land, som hørende til et nationalt mindretal. Med andre ord var der tale om en national selvstændigheds bevægelse, der også blev støttet fra tysk side.

 

Antisemitisme i Europa

Jeg vil også se på, om nazistpartiet  i sin oprindelse bare fulgte en almindeligt udbredt antisemitisk tendens i Europa. I sin beskrivelse er Hitlers antisemitisme en værdiorientering, han simpelt hen er vokset op med. Den er så indgroet, efter hans fremstilling allerede noget, han både har været levende optaget af og har ret intense meninger om.

 

  2 comments for “Hitler og nazisme

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.