RSF indleder strafferetlig klage mod Facebook

 

RSF i Frankrig indleder strafferetlig klage mod Facebook

Reporters without borders' logo tekst

.

Unødig hatespeech, trusler og misinformation

 

Journalister uden grænser (RSF) indgav en klage over Facebook for “vildledende forretningspraksis”, meddelte pressefrihedsorganisationen tirsdag (23. marts). Klagen er rettet mod både Facebook Frankrig og Facebook Irland, som fører tilsyn med det sociale netværk for hele Europa.

I sin klage, der blev indgivet i Paris mandag den 22. marts, beskylder RSF Facebook for at have undladt sine sikkerhedsforpligtelser ved at lade trusler og hadebeskeder mod journalister sprede sig unødigt på sin platform såvel som adskillige Journalister uden grænser (RSF) indgav en klage over Facebook for “vildledende forretningspraksis”, meddelte pressefrihedsorganisationen tirsdag (23. marts). Klagen er rettet mod både Facebook Frankrig og Facebook Irland, som fører tilsyn med det sociale netværk for hele Europa.

FB skal opretholde et “sikkert og fejlfrit miljø”

Advokater for RSF siger, at. Facebook er forpligtet til i sine brugsvilkår at “opretholde et sikkert og fejlfrit miljø” for sine brugere.
Dette er det punkt, hvor RSF stoler på at indgive en strafferetlig klage i forbrugerlovgivningen, en juridisk mekanisme, der hidtil ikke har været brugt i de forskellige klager over moderationspraksis i sociale netværk.

Journalist Sophie Dupont

Sophie Dupont

Til støtte for sin klage bestilte RSF en række fogedrapporter, der især dokumenterede trusler og fornærmelser mod medierne og journalisterne. Klagen, som Le Monde var opmærksom på, lister flere eksempler på hate speech  rettet mod journalisterne fra TF1-programmet “Quotidien” Yann Barthès og Sophie Dupont, redaktionerne for L’Union-L’Ardennais, hvoraf en fotograf blev voldsomt slået.

Sammensværgelsesteorier

 

“Der foretages ingen sletninger eller andre sanktioner  mod  adskillige opfordringer til  angreb på navngivne eller identificerbare  journalisters fysiske integritet, der  videreformidles på det sociale netværk. Facebook er passiv overfor  disse hadefulde bemærkninger”,

 

hævder klagen, som også citerer tal udarbejdet af L’Union-L’Ardennais for oktober 2020. Alene for denne måned slettede moderatorerne for det regionale dagblad (220.000 abonnenter på Facebook) “1.081 kommentarer, herunder 952 omfattende fornærmelser, hvor 405 sandsynligvis kan være genstand for af strafferetlig forfølgelse, 133 af ærekrænkende karakter og 99 af racistiske bemærkninger ”.

Drabstrusler

 

Nogle af disse kommentarer fremhæves også af Facebook, overvejer klagen med henvisning til en fogedrapport, der bemærker, at “mange nedværdigende kommentarer til journalister fra” Quotidien “tv-nyheder [vises] blandt de” mest relevante kommentarer “på showets Facebook-side. Nogle af disse kommentarer indeholder direkte drabstrusler (“et reb, en skammel, et kamera og skyde lige på fødderne”); andre blander navneopkald og sammensværgelsesteorier.

(“Qoutidien , lort viser ligesom andet lort, de udsættes for skrald fra sataniske milliardærer, der styrer landet”).
En anden del af klagen vedrører formidling af falske oplysninger på det sociale netværk og især den måde, hvorpå platformen fungerede som et medium for filmen Hold-Up: en dokumentarfilmudsendelse i 2020 indeholdende flere usandheder om Covids pandemi -19. ”En simpel søgeordssøgning i søgefeltet på det sociale netværk er nok til at vise filmens mange forekomster,” bemærker klagen. Ikke overraskende, når det kommer til desinformation, har Facebook vedtaget en politik for “maskering” i de seneste år, ikke systematisk at fjerne tvivlsomt indhold, men kun reducere dets synlighed i nyhedsfeeds.

Bekræftelse: Usandhederne i dokumentarfilmen “Hold-up” uden advarsler

 

Klagen mener indirekte, at denne politik er en fiasko og er i denne forstand baseret på flere eksempler på kopier af Hold-Up, der har haft et massivt publikum på Facebook. For nogle af dem blev dokumentarens tvivlsomme karakter ikke gjort opmærksom på internetbrugere, da Facebook-politikken dikterer, når en meddelelse er identificeret som falsk eller vildledende af partnerredaktion .

  1 comment for “RSF indleder strafferetlig klage mod Facebook

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.