Måned: marts 2021

Reporters without borders' logo tekst

RSF indleder strafferetlig klage mod Facebook

  RSF i Frankrig indleder strafferetlig klage mod Facebook Unødig hatespeech, trusler og misinformation   Journalister uden grænser (RSF) indgav en klage over Facebook for “vildledende forretningspraksis”, meddelte pressefrihedsorganisationen tirsdag (23. marts). Klagen er rettet mod både Facebook Frankrig og Facebook Irland, som fører tilsyn med det sociale netværk for hele Europa. I sin klage, der blev indgivet i Paris…

Ane Halsboe -Jørgensen

Forskningsminister vil dirigere forskning

  Hertig: Det her er skandaløst   Ane Halsboe-Jørgensen  har i et svar til  Morten Messerschmidt skrevet således. “Forskningsfrihed er en af grundpillerne i et moderne demokrati, og jeg mener ikke, at vi fra politisk side skal gøre os til dommere over betydningen af hver enkelt forskningsfelts relevans for samfundet. Det følger af universitetslovens § 2 stk. 2, at universiteterne…

MaleriadSchackVonStaffeldt

Rosen med den indre Orm

  Til Hjertet ( Rosen med den indre orm) Hjerte, hvad omspænder dig? hvi du ængstes, Hjerte, siig! Kan da Jorden intet byde, dig at lette, stille, fryde? Arme, syge Hjerte, brist! Qvalens Ende kun er Rist. Alt det Skjønne maa forsvinde over Smiil maa Taaren rinde; arme, syge Hjerte, her har du intet Eie meer! Rosen med den indre…