Naliks krænkelser af mig – er det bluff?

Foto af Mikael Hertig

Mikael Hertig 2017. GPL licens Må distribueres mod kildeangivelse til ikke-kommercielt brug
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

27. februar 2021

 

Bluffer Nalik?

Jeg er af den grønlandske studenterforening Nalik blevet beskyldt for at være stalker og krænker.  Det skete i oktober sidste år.

Påstanden var, at foreningen skulle være i besiddelse af materiale, der skulle bevise dette. Derfor trak foreningen sin invitation  til mig om at holde et webinar tilbage. Sådan en farlig omkringvandrende kriminel som mig vil den ikke røre med en ildtang.

Jeg blev ærlig talt målløs. Helt målløs. Jeg opfatter mig selv nærmest som en tøffelhelt. I disse meetoo-tider har det vist sig overordentlig effektivt at neutralisere et menneske af hankøn  ved at påstå et eller andet om vedkommende. Manden kan være stort set forsvarsløs.

Da jeg ikke selv er klar over, at jeg skulle have krænket nogen, endsige være stalker. besluttede jeg mig for at melde det klart ud. Er det her løgn og forbandet digt, eller har jeg – uden at ville det – krænket en eller anden person, som jeg skylder en undskyldning? Det fortoner sig i det uvisse.

Foreningens formand Regine Møller meddelte, at foreningen skulle være i besiddelse af noget privat digitalt materiale, som den påstået krænkede selv have sendt dem.  Jeg skulle selvfølgelig være den ene part i den private digitalt lagrede konversation, nogen havde overladt dem til gennemsyn.  De havde så drøftet det pågældende materiale meget i bestyrelsen og var således kommet til den konklusion, at de måtte trække invitationen tilbage.

Nalik har efter min vurdering overtrådt Databeskyttelsesforordningen GDPR. Foreningen må ikke behandle digitale informationer om personer uden den pågældendes udtrykkelige og informerede samtykke, og det har den gjort. Så allerede her burde alarmklokkerne have ringet.

Men så gjorde foreningen een ting tll. Den meddelte formanden for den forening, på hvis vegne vi var inviteret, at jeg skulle være stalker og krænker. Hun smækkede straks med døren: Hun troede dem ikke over en dørtærskel. Hvis ikke jeg var inviteret, så ville hun ikke være med heller. Nalik har modtaget, behandlet, videregivet og nægtet indsigt i følsomme persondata om mig.

Men de har nu overtrådt bestemmelsen om at videregive følsomme persondata til fremmede – “tredjemand”. Så jeg bad om en forklaring, og Foreningen Nalik ville ikke oplyse yderligere. Jeg opfordrede Nalik til at anmelde mig til politiet, så jeg kunne få sagen forelagt, idet stalking er en forbrydelse efter straffeloven. Det ville Nalik nu heller ikke.

Jeg bad om “indsigt”, det vil sige – at få materialet udleveret. Det nægter Nalik. Det er så også ulovligt.

Så nu  har jeg dels  anmeldt til Nalik til  Datatilsynet, dels stævnet ved den ved byretten. I går 26. februar var der  forberedende retsmøde.

Nu er foreningen sjovt nok ikke længere i besiddelse af noget materiale længere.

Så derfor kan den ikke videregive det, da den ikke har det. Det er jo meget behændigt sådan at ændre forklaring. Men det er vel også ulovligt?

Under retsmødet tilkendegav Juno Berthelsen, at han var betænkelig ved at indkalde vidner, fordi der jo skulle være tale om meget skrøbelige og  ødelagte mennesker. Spørgsmålet er for mig, om de pågældende overhovedet eksisterer.

Det forekommer underligt. Hvis materialet er til rådighed, så kan de naturligvis slette det, og så er spørgsmålet, om det er slettet, efter at de har modtaget anmeldelse og stævning fra mig. Foreningen har ændret forklaring. Men så sletter de bevismidler. Det er vel også på kanten?

Der er selvfølgelig også den mulighed, at der aldrig har eksisteret noget materiale, altså at det hele er løgn.  Det er nok den opfattelse, jeg i stigende grad hælder til.

 

  1 comment for “Naliks krænkelser af mig – er det bluff?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.