Corona: Lad os få elektroniske møder i folketinget

 

Virtuelle folketingsmøder?

Foto af Mikael Hertig

Mikael Hertig 2017. GPL licens Må distribueres mod kildeangivelse til ikke-kommercielt brug
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

 

 

Er Christiansborg og folketinget en smittecentral?

Folketingssalen

Ved møder i folketinget er der både forhandlinger og afstemninger

 

 

Christiansborg under coronaen. Er Christiansborg en smittecentral for virus som covid19? Der er under pandemien skåret kraftigt ned for gæsters adgang til Christiansborg. Men stedet er en arbejdsplads, hvor personligt fremmøde anses for strengt nødvendigt. Alle afstemninger og forhandlinger foregår i Folketingssalen, og alle forhandlinger er mundtlige.  Der er skærmet godt af fra talerstolen med pleksiglas. Men der tales også fra pladserne, hvor 179 kan være tilstede samtidig.

Folketingsmedlemmerne sidder, antager jeg,  med under en meters afstand. Aerosoldråber rammer formentlig den foransiddende. Slår man en cirkel på to meter fra hver enkelt plads må det vist være åbenbart, at afstandskravet ikke er overholdt.

Det fremgår ikke nogen steder, at folketingets møder skal foregå i folketingssalen. Det er bare en tradition. Traditionen er fornuftig under normale omstændigheder. Et forslag om at folketinget skulle afholde en del af sine møder i Jylland ville medføre besværligheder ligesom dem, vi ser med EU-parlamentet, hvor papirer og mennesker i lange baner indimellem rykker fra Bruxelles til Strassbourg. Det ville ikke selv den mest inkarnerede jyde insistere på.

Danmark er blevet virtuelt

Men er der ikke noget underligt ved, at regeringen lukker Danmark ned – undtagen helt eller delvist sig selv?

2020  vil blive husket for zoommøder. Landsmøder, forhandlinger over det hele, herunder dem jeg deltager i som partsrepræsentant for grønlændere i Danmark, foregår i stigende grad over nettet.
I denne søde juletid er vi nogle, der modsat normaltilfældet ikke vil gå i kirke, men nøjes med at se gudstjenester over nettet.

Mon ikke de fleste kan blive hurtigt enige om, at den fysiske ansigt-til-ansigt tilstedeværelse er den vigtigste? At nærhed ikke bare er et kulturgeografisk nøglebegreb, men det menneskelige udgangspunkt? Vi spiser mad fysisk, og vi rører ved vore kære, når vi spiser og taler sammen i hinandens nærhed.
Coronaen og nedlukningen har lært os, at mindre kan gøre det. Det gælder de mange, der arbejder hjemme. Produktiviteten kan for en dels vedkommende foregå per computer og internet. Nedlukningen lukke op for zoom.

 

Virtuelt nærvær: skype, facetime, zoom

Vi har vænnet os til, at nærværet i nogle situationer kan blive virtuelt. Elever og studerende kender det fra undervisningen Det er, indrømmet, kunstigt at gå til undervisning ved at sidde derhjemme. Sprogligt har vi forlængst vænnet os til underlige vendinger: “Jeg gør lige ind i office” betyder ikke, at fysisk bevæger sig ind på et kontor, men at man åbner for et it-program. Sådan har det været i årevis. De seneste år har vi gradvist vænnet os til ikke fysisk tilstedeværelse. Man har kunnet sidde som jeg i Notmark eller Sønderborg og tale med billede med sin søn i Boston og sin datter i København. Kunstigt? Ja! Men meget bedre end ikke at mødes. Men nu kom rykket: Bedre end ikke at smitte og blive smittet.  Det virtuelle nærvær er for alvor rykket ind i den kollektive bevidsthed.

 

Folketinget

Jeg foreslår derfor, at folketinget hurtigst muligt gør det muligt under særlige omstændigheder at afholde virtuelle møder, inklusive forhandlinger og afstemninger.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.