Støjbergs klæge retorik

I            Støjbergs klæge retorik

 

Foto af Mikael Hertig

Mikael Hertig 2017. GPL licens Må distribueres mod kildeangivelse til ikke-kommercielt brug
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

“Barnebrude”?????

Portræt af Inger Støjberg

Inger Støjberg (Steen Broberg foto)

Inger Støjberg har konsekvent fortalt, at hun bekæmper “barnebrude”.  Hun har løgnagtigt prøvet at give befolkningen indtryk af, at det hun var imod, skulle være børneægteskaber i Danmark. Men vi har ingen børneægteskaber i Danmark. Det har vi aldrig haft.

Derimod har vi en seksuel lavalder på 15 år. Med andre ord må et par , hvor den ene er mellem 15 og 18, gerne være kæreste og bo sammen med en partner, der er over 18. Omvendt: man må ikke indgå partnerskab, hvis man er under 15.  Det gælder for alle, udlændinge som danskere.

Når flygtninge kommer til Danmark som par, gælder denne regel undtagelsesløst.  Et par, hvor den ene er 18, og den anden på indrejsetidspunktet 14, bliver skilt ad per automatik .

Hjemlen hertil findes i straffelovens § 222:. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, …”

Støjbergs iscenesatte, klamme fremstilling prøver at lade den danske befolkning få det indtryk, at vi her i landet på grund af omstændighederne skulle acceptere, at 12-15 årige piger fortsat skulle være tvunget til sex med ældre mænd, de har været tvangsgiftet med. Det har aldrig været tilfældet.

Har vi at gøre med et par, der ankommer til Danmark, hvor den ene er  17 og den anden 18, vil de begge blive spurgt, om de vil fortsætte parforholdet. Hvis een af dem helst vil skilles, bliver de adskilt, og det hidtidige parforhold bliver ophævet på stedet. Det handler jo om seksuel frihed for alle.

Sådan var det, før Støjberg kom fistrende med sin “barnebrude-instruks”.  Og sådan er det fortsat. Hendes bedrag bestod – ud over instrukssagen – i, at hun fremstillede virkeligheden, som om vi modtog par, der på indrejsetidspunktet, hvor den ene skulle være måske 9 eller 13 år gammel. Vi skulle forledes til at tro, at der skulle have været tale om pædofili. Men det er så langt fra sandheden, som det kan være.  Vi har modtaget sex-modne par, og blandt dem har Støjberg udvirket, at sådanne par blev flyttet fra hinanden imod deres eget ønske.

Hun roder bevidst lovgivning om ægteskab og om seksuel frihed sammen. Det handler bare om dansk ret til at bo sammen med sin kæreste, når man er fyldt 15

Man kunne sige, at forældrenes ret til accept eller forkastelse  af den 15-18-åriges seksuelle aktivitet er blevet trådt under fode, men det er vel næppe det, Støjberg himler op over, når det bagved liggende emne er noget med tvangsægteskaber?

 

Støjberg har fuldstændig fejlagtigt udspekuleret og kommunikeret en retorik, hvor det afgørende skulle være, om man fra dansk officielt hold har pligt til at anerkende et ægteskab i overensstemmelse med den danske ægteskabslov. Efter  § 2 der skal man være født 18 for at kunne indgå ægteskab.  Det er det, Støjberg fuldt bevidst roder ind i sagen.  Regeringen behøver ikke tage stilling til, om et indrejsende pars udenlandske ægteskab skal godkendes eller ej. Adskillelsen har ikke noget med godkendelse af ægteskab at gøre. Det har at udelukkende at gøre med accept af eksisterende parforhold efter gældende dansk ret. Efter ægteskabslovens § 4 kan danske myndigheder godkende et ægteskab, hvis den finder betingelserne herfor opfyldt. Men det er komplet ligegyldigt for parrets ret til at være sammen. I retlig forstand handler ægteskab om ægtefællernes økonomiske indbyrdes forpligtelser, formue etc. Den tidligere lov om ægteskabs retsvirkninger hedder nu Lov om ægtefællers økonomiske forhold.

 

Ex post og de ikke-festlige lande

Støjbergs etnofobiske kamp mod folk fra de efter hendes mening ikke-festlige lande har at gøre med, at man i nogle af disse lande accepterer ægteskaber og dermed barnebrude. Det kan vi hver især have vores  meninger om, men Støjberg er jo ikke minister i Tyrkiet eller Ægypten. Hun kan ikke forbyde arrangerede ægteskaber, indgået  i fortiden. Regeringen skal bare forholde sig til situationen på dansk jod.  Den betydning, vi her i landet regulerer pardannelser, seksualitet og ægteskaber efter, gælder også for flygtninge, der kommer hertil. Kommer en mand med to hustruer, må den enes ægteskabelige status forkastes. Men deres ret til at leve i tresomhed kan næppe heller forbydes.

Sådanne spekulationer har intet med sagen heller at gøre. Støjberg havde efter loven ingen hjemmel overhovedet til at udstede nogen bekendtgørelse (“instruks”).  Hendes ordre strider mod danske love, som de er. Og hun iklæder det hele en påstand om , at hun stoppede en praksis, hvor vi ved ankomsten skulle acceptere 12 åriges tvungne deltagelse i parforhold. Det var ren løgn.

Og hun fremturer, til hun standses. Lad mig spise en risret med smørklat i.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.