Brian trækker marxkortet

 

Brian og Karl Marx

Foto af Mikael Hertig

Mikael Hertig 2017. GPL licens Må distribueres mod kildeangivelse til ikke-kommercielt brug
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

 

“Den mest marxistiske regering i nyere tid”

 

 

Maleri af Karl Marx

Karl Marx 1818-1883

 

Er den nuværende regering “den mest marxistiske?”

 

 

Jeg sidder her torsdag morgen og hører P1 morgen.  Bevæger mig  stille fra den overståede dybe søvn over slummeren til vågen tilstand. Men så kommer vi til oplæsningen fra forsiderne på danske aviser.

Brian Mikkelsen er,  siger journalist Bjarne Steensbeck,   citeret for dét synspunkt, hedder det, at den nuværende socialdemokratiske regering er den mest marxistiske igennem flere menneskealdre.

Hvorfor dog? Jo, det handler om frikommuneforsøg og frit valg. Nogle kommuner må i frikommuneforsøget gerne droppe pligten til at udbyde privat hjemmepleje ved siden af sin egen kommunalt drevne hjemmepleje.  Jeg hører på Bjarne Steensbecks tone, at han instinktivt deler det synspunkt, at hvis noget på en eller anden måde er “marxistisk”, så er det så langt ude, at alle burde tage afstand – ureflekteret, instinktivt.

Brian Mikelsen  trækker marxkortet.   Der er tale  om en uovervejet afstand fra et stykke analytisk filosofi.

 

 

Foto af Brian Mikelsen

Brian Mikkelsen Steen Brogaard foto  Han er bestemt ikke idiot i ordets nutidige forstand

 


Den skjulte finesse er her, at Marx’s værdigrundlag sidestilles med noget modbydeligt, ækelt, et menneskesyn på linje med Hitlers. Hitler nævnes ikke, men tabuiseringen er fuldstændig. Ingen behøver bruge hjernen. Vejen er banet til associationer til Stalins lejre og udenrensninger, den russiske revolution etc. på en nærmest McCarthyistisk vis.

Karl Marx var ikke demagog, men filosof. Han udtalte også, at han aldrig selv havde været marxist. Hans store arbejde har sat sig blivende spor. Marx undersøgte, hvilke kræfter der skabte forandringer i samfund. Han byggede på Hegel, Schelling og Fichte. Utrolig produktiv, belæst og vidende. Den i visse kredse udbredte afstandtagen til Marx værker som inspiration til farlige tanker er pinlig, grænsende til det stupide. Karl Marx var analytisk, og som økonom er han stadig anerkendt selv iblandt klassisk orienterede. Marx var banebrydende på virkelig mange måder. Hvem vil nægte, at ejendomsretten til produktionsmidlerne har bestemmende indflydelse på samfundet, og at spændinger mellem kapital og arbejde bestemmer væsentlige dele af den politiske interessevaretagelse?

Appellen til automatreaktionen er forfærdelig. Hvorfor tænke, når man kan lade være.? Som politiker har Brian Mikkelsen naturligvis altid optrådt ret overfladisk, og det har han kunnet rejse sin politiske kapital på.

 

Grænsen mellem offentlig og privat

 

 

Vi savner en politiskdebat om, hvad der skal drives offentligt, og hvad der skal være markedsdrevet.
Det gør Brian Mikkelsen og dermed Danske Erhverv ikke. I al sin ubegavethed satses der ikke på eftertænksomhed, men på den pavlovske automatreaktion.

Mikkelsen overser, at på hjemmeplejeområdet blev fritvalgsordningen indført under Schlüter. Indtil da altså fra før Steinckes socialreform har det uden diskussion og indvendinger fra Højre (nu konservative)  været pasning af ældre og svage været en kommunal opgave.  Brian Mikkelsen har måske mere end nogen anden stået for det synspunkt, at overførelse af en hvilken som helst opgave fra det fællesoffentlige til privat foretagsomhed været et mål i sig selv.

 

Selv, når det handler om at danne nye monopoler eller karteller med monopolistisk præg, ser man en tilbøjelighed til, at det italesættes som “konkurrenceudsættelse” og “marked”. Men der er jo ikke marked i at lade en offentlig virksomhed overgå til privat monopol.

I det hele taget ville en diskussion om offentlig infrastruktur, markedsgørelse være velgørende. Der er flere perspektiver, der er vigtige. Vinkler som samfundsøkonomi, grænser mellem offentlig og privat infrastruktur burde være velkommen.

Brian Mikkelsen er bestemt ikke idiot i ordets moderne, nutidige forstand. Men lad mig erindre om, at ordet idiot er græsk og betegnet den frie mand, der lader det private bestemme over det fælles ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.