Retssikkerhedens pris

 

Er Ankestyrelsen nu underlagt KL og Socialministeriet?

 

Billede af Ankestyrelsens afdeling i København, Teglholmsgade

Ankestyrelsens afdeling i København (Sømændene foto)

 

I denne historie vil du lære om, hvordan Regeringen og KL har og får magt på Ankestyrelsens afgørelser.

 

mikael hertig, farveportræt

Mikael Hertig

Juridisk/Økonomisk Konsulent
Jobcentrets Ofre

 

 

Kommuneaftalen sikrer KL yderligere indflydelse på Ankestyrelsens principafgørelser skal vurderes af KL:

I aftalen mellem Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening hedder det ( s 13-14)

 

“Ankesystemet
Der har vist sig en problemstilling på social- og ældreområdet, hvor rækkevidden af enkelte principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen. Parterne er enige om, at der fremadrettet med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne, herunder om temaer for sager til principiel behandling.
Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som
skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan
have stor betydning for kommunerne.”

 

 

 

 

Dialogforum mellem KL og Ankestyrelsen blev oprettet 2019

I al ubemærkethed blev der i 2019 nedsat et dialogforum, hvor der samarbejdes mellem Ankestyrelsen og Kommunernes Landsforening om Ankestyrelsens virke, så Ankestyrelsens afgørelser kan afstemmes med Kommunernes interesser

Kommissoriet kan du læse her:

 

Kommissorium for dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner

Du kan downloade kommissoriet her

Baggrund

I kommuneøkonomiaftalen for 2019 aftalte regeringen og KL, at KL og Ankestyrelsen i samarbejde vil etablere en ny dialogstruktur for, hvordan fremtidige udfordringer kan håndteres i dialog og samarbejde mellem Ankestyrelsen og kommunerne.

På baggrund heraf har KL og Ankestyrelsen besluttet at etablere et fælles dialogforum mellem kommunerne, KL og Ankestyrelsen.

Formål

Formålet med dialogforummet er at drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder med henblik på at bidrage til at styrke kvaliteten i kommunernes myndighedsarbejde på social- og beskæftigelsesområdet.

Dagsorden for møderne sammensættes ud fra følgende:

  • –  Ønsker fra kommunerne, KL og Ankestyrelsen til drøftelse af aktuelle principielle og/eller generelle problemstillinger vedr. sagsbehandling i  kommunerne eller i Ankestyrelsen
  • –  Ankestyrelsens systematiske registreringer i såvel klagesagsbehandlingen som ved diverse læringsbesøg, Task Force-forløb, undersøgelser, webinarer og lokale dialogmøder
  • –  Andre aktuelle politiske emner og initiativer, der berører Ankestyrelsens og kommunernes virksomhed-Forummet har ingen afgørelseskompetencer, men dialogen mellem parterne kan danne grundlag for bedre dialog om større udfordringer og tendenser og give anbefalinger til fremadrettede initiativer.Forummet skal ikke behandle konkrete klagesager eller afgørelser. Eventuel dialog om disse skal fortsat tages bilateralt mellem den enkelte kommune og Ankestyrelsen.MedlemmerDialogforum etableres af Ankestyrelsen og sammensættes således:
  • –  Fem kommunale direktører eller centerchefer, udpeget af den administrative styregruppe i hvert af de fem kommunekontaktråd (KKR)
  • –  En repræsentant fra Børne- og Kulturchef-foreningen
  • –  En repræsentant fra Socialchef-foreningen
  • –  Tre repræsentanter fra Ankestyrelsen
  • –  En repræsentant fra KL-Organisationerne udpeger deres egne repræsentanter og har mulighed for at udpege en navngiven suppleant.

Ankestyrelsen sekretariatsbetjener forummet.

Mødefrekvens

Forummet mødes ordinært 2 gange årligt, hhv. forår og efterår på skift hos Ankestyrelsen og KL. Der er mulighed for at aftale ekstraordinære møder og nedsætte arbejdsgrupper, som mødes efter behov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.