Database – linksbibliotek

 

 

 

Dato Emne Link Kommentar
80320 Studieteknik https://academic.oup.com/intqhc/article/16/3/191/1814554 Skrive en videnskabelig artikel
80320 SDU New wars 20 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2474444 Terrorisme og nye krige
80320 Jobcentrets Ofre

Dataprofilering

https://samfundsdesign.dk/artikler/19/groent-lys-for-jobcentrenes-profileringsvaerktoej/ Version 2 om Dataprofilering
80320 SDU Human Rights

Wikipedia Human Rights Instruments

https://www.wikiwand.com/en/International_human_rights_instruments Wikiwand artikel af oversigtstypen om UN instruments
80320 Jobcentrets Ofre https://ast.dk/kontakt-os/kontakt-os/sadan-kontakter-du-ankestyrelsen Ankestyrelsen. Procedure kontaktside
80320 Jobcentrets Ofre

Locstof

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203114 Bekendtgørelse om fleksydelse
80320 Jobcentrets Ofre

(Rockwoolfonden: Aktivering virker ikke)

https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/mindre-aktivering-for-kontanthjaelpsmodtagere-havde-ingen-maalbar-effekt-paa-deres-beskaeftigelse/ Beskæftigelse, aktivering, forskning, Rockwoolfonden, beskæftigelsespolitik
80320 Jobcentrets Ofre https://www.version2.dk/artikel/ny-lov-arbejdsloese-skal-dataprofileres-samkoeres-landsdaekkende-register-1088085 Version2, Dataprofilering, Lov vedtaget, Datatilsynet, ikke beslutning,
80320 Retspartiet, politik https://www.wikiwand.com/en/Small_Business_Innovation_Research SBIR, finansiering, offentlig sektor, privat sektor, wikipedia-oversigt
80320 SDU International conflicts https://au.int/en/treaties/oau-charter-addis-ababa-25-may-1963 OAU, African Union, Addis Ababa 1963- traktat omtale
80320 SDU  International wars https://www.wikiwand.com/en/Tallinn_Manual Talinn Manual, Cyber Warfare, Modern warfare, actors
80320 SDU Emily Crawford https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2474444 Targeted Killings, and,  International Law
80320 SDU Martin Mennecke egen artikel https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2474444 African Union, Jurisdiction, Internaltional Law
80320 SDU Africa https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198810568.001.0001/oso-9780198810568-chapter-10 ICC, Africa, International Criminal Court, Charles Jallow, Ilias Bantecas, Oxford Scholarship
80320 SDU Gambia https://www.wikiwand.com/en/The_Gambia Wikipedia, wikiwand, oversigtsartikel, Gambis
80320 SDU International Law https://www.researchgate.net/publication/320464619_ECOWAS_Intervention_in_Gambia_A_Case_Study_of_International_Law_on_the_Use_of_Force ECOWAS, Intervention, Gambia, Use of Force, UN, Elkowa, Batatunde, Africa
80320 SDU https://legal.un.org/repertory/art51.shtml UN Charter, document, law
80320 SDU New wars https://www.ejiltalk.org/self-defense-and-non-state-actors-indeterminacy-and-the-jus-ad-bellum/ jus, ad bellum, non state actors, indeterminacy, Marco Milanovic 2010,
80320 SDU Africa Burundi https://www.wikiwand.com/en/Arusha_Accords_(Burundi) Burundi, Africa, UN, Arusha, Agreement,
8320 Politik, Retspartiet https://www.nsf.gov/pubs/2020/nsf20527/nsf20527.htm SBIR, finansiering, USA
80320 Politik, Tvangsfjernelse https://www.dr.dk/nyheder/indland/tidligere-medlem-af-psykolognaevnet-advarer-risiko-kammerateri-i-naevnet Psykolognævnet, DR, kritiik, Karen Krag, kammerateri, troværdighed, december 2019,
80320 Politik, Tvangsfjernelse https://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/foraeldrekompetenceundersogelse FKU, Forældrekompetenceundersøgelse
80320 Politik, Tvangsfjernelse https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2017/02/tvangsfjernelse-og-retssikkerhed/ Socialpædagogen, Tvangsfjernelse, retssikkerhed, Dorte Brodka, 2017,
80320 Politik, SDU, Tvangsfjernelse, https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html Handicapkonvention, UN,
80320 SDU, Politik, Retspartiet, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx Børnekonvention, UN, FN,

Rights of the Child,

80320 SDU, Politik, Tvangsfjernelse https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_118120.pdf Link, pdf, ILO, oprindelige folk, indigenous
80320 SDU, Politik https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention EMRK, European Convention of Human Rights, ECHR
80320 SDU, Politik https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf EMRK, Artikel 6, guide, download, pdf
80320 Jobcentrets Ofre https://www.kk.dk/artikel/enkeltydelse-til-tandplejeudgifter-hvis-du-modtager-ydelser-efter-lov-om-aktiv-socialpolitik Københavns Kommune, tandplejeudgifter, betingelser, Enkeltydelser
80320 Jobcentrets Ofre, social, https://ast.dk/filer/til-myndigheder/praksisnotater-om-aktivloven/praksisnotat-om-hjaelp-til-sygebehandling.pdf download, link, ankestyrelsen, praksisnotat, sygebehandling, praksisnotat,
80320 SDU, Politik, Indigenous med flere, https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx Mindretal, sproglige mindretal, UN, grønlændere, ikke anerkendt

etnisk minoritet, UN

80320 Politik, Retspartiet, Økonomi, Finansiering https://www.sbir.gov/about/about-sbir USA, Seed Capital, SBIR,
80320 SDU, Human Rights, https://www.rightsforpeace.org/about-us Rights for Peace, Dr. Nieves Molina Clemente,
80320 SDU Human Rights https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/racial_disproportionality.pdf Download link, racediskrimination, børnesoldater, misbrug, ødelæggelser, afrika, africa
80320 SDU Human Rights, War https://www.wikiwand.com/en/Restorative_justice Restoritive Justice, RtP, wikipedia,
80320 Grønland, Greenland, Arctic, https://www.polarfronten.dk/tema-groenlandske-sundhedsvaesen/ sundhed, i Grønland, Polarfronten,
80320 TRO, Kirke, folkekirke https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/hvis-jeg-sagde-jeg-skulle-doebes-ville-de-vel-tro-jeg-var-blevet-bims Jakob Mark, tro, dåb, kirke, transcendens.
80320 Jobcentrets Ofre, Sønderborg, formand for beskæftigelsesudvalget, https://sonderborgkommune.dk/udvalgs-medlem/jan-prokopek-jensen Sønderborg, Jan Propek Jensen, byråd, beskæftigelsesudvalg
80320 SDU Human Rights https://www.ictj.org/sites/default/files/3_Gender%20%26%20TJ%20-%20Reparative%20Justice%20-%20Speaker%20Notes.pdf KELLI MUDDELL,SIBLEY HAWKINS,

GENDER AND TRANSITIONAL JUSTICE

80320 SDU International Law https://plato.stanford.edu/entries/justice-retributive/ Stanford,  definition ,Retributive Justice, leksikonartikel
80320 Politik, SDU, Grønlændere, UN, ILO, Grønland https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_171810/lang–en/index.htm Guide til ILO 169, oprindelige folk, Indigenous, Grønlændere,
80320 SDU, Security, Dansk, Risk Assessment https://fe-ddis.dk/eng/Products/Intelligence-Risk-Assessments/Pages/Intelligence-RiskAssessment-2019.aspx FET, Risiko, rapport, 2019
80320 SDU, Intenational Law, https://www.jus.uio.no/lm/coe.convention.on.human.rights.1950.and.protocols.to.1966.consoloidated/preamble.html UN, Menneskeretskonvention,

Præambel med fuld tekst

80320 Arctic, AAU, Call for papers, conferencem https://www.en.cgs.aau.dk/research/conferences/greenland-denmark/call-for-papers/ Grønland, Danmark, Call for papers
80320 Oprindelige folk, Grønlændere https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=85894 Dansk udgave, ILO 169, oprindelige folk,
80320 Jura, Forvaltningsret, God forvaltningsskik, Rønsholdt https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da%2Fpublications%2Fom-god-forvaltningsskik(eefc9470-bacf-11dd-ae57-000ea68e967b).html God forvaltningsskik, Steen Rønsholdt, diskussion om forvaltningsskik som retskilde, trinfølge, påkalde, hjemmel
80320 SDU, International war, https://www.globalresearch.ca/turkey-syria-war-without-declaration/5705275 Syrien, Tyrkiet,  war, ad bellim,in bellum
80320 SDU International Law https://www.wikiwand.com/en/Adana_Agreement Wikipedia artikel Syrien, Tyrkiet, UN, Adana Agreement, download paper
80320

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.