En grønlandsk forfatning bør indføre magtens tredeling

 

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig.

 

Myggedalen i forgrunden Nordlandet vest for Nuuk i baggrunden

Myggedalen og Nordlandet

Magtadskillelseslæren

https://da.wikipedia.org/wiki/Magtadskillelse

 

I europæisk sammenhæng  er modstanden mod enevælde som styreform vokset ud af landbrugssamfund. Adelen var kongens håndlangere, og de tjente på fødevareforsyning og produktion. Samfundstypen hed – udover enevælde –  feudalisme. Bønderne blev holdt som en slags slaver, der ikke måtte rejse frit og
søge arbejde frit – det hed livegenskab og / eller vornedskab.

Enevælde, konge- eller kejserdømme er en styreform, der hang meget sammen med de europæiske samfunds feudale struktur. Fundamentet var produktionen af fødevarer. Landbruget var rygraden i de europæiske samfund fra før middelalderen og op til reformationen.

I denne artikel kommer vi ikke ind på kirkens rolle. Men kongen udøvede magt og fik sine råd under enevælden gennem Adel, Gejstlighed og Borgere via stænderforsamlingerne.

 

 

Torvet i Siena, Toscana, set fra Rådhuset

Torvet i Siena

Samfundsudviklingen var langsom. Men under renæssancen kom – ud over reformationen ændringer frem. Den voksende handel under merkantilismen og tiden med opdagelsesrejser ændrede ikke bare verdensbilledet. Styreformen, der byggede på landbrugssamfundet, duede i det lange løb dårligt til de voksende byer, håndværket og ændringer i uddannelse. Borgerskabet, forstået modsat proletariatet som de selvejende forretningsmænd eller håndværkere i byerne, fik ikke den indflydelse på samfundet, deres betydning tilsagde.  Det lange oprør mod enevælden kom mest drabeligt til udtryk ved den franske revolution.

 

Tanken bag magtadskillelseslæren var, at magtudsøvelsen skal skilles ad, så det er ikke de samme mennesker, der sidder og udøver magt som, dem, der laver lovene. Domstolene skal være uafhængige af regeringsmagten, den udøvende magt. Og den udøvende magt skal rette sig efter lovene.

Det lange tilløb her

 

 

 

 

Byerne voksede i Europa.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.