Grønlænderes rejse Grønland – Danmark i forbindelse med dødsfald i familien

 

mikael hertig, farveportræt

Af Mikael Hertig

 

 

Det drejer sig om at handle i en fart

 

Sermitsiaq, set fra Nuussuaq. Mikael Hertig foto maj 2017 (c)

Når en nær slægtning, en far, en mor eller et andet nærtstående familiemedlem skal begraves, er det moralsk set en ret for de pågældende at få fri og komme afsted i en fart.

Handler det om grønlandske kontanthjælpsmodtagere og lignende, opstår der lynhurtigt to problemer:

At få penge til rejsen

At få fri fra pligten til at stå til rådighed

Penge til flybiletten

Der findes en støttefond, der betaler selve flybiletten. Såvidt jeg forstår,  betaler fonden til grønlænderes rejser til og fra Danmark netop i forbindelse med dødsfald eller en nærtstående slægtnings pleje, lige før vedkommende dør. (terminal-stadie). Udbetalingerne er bestemt af vedkommendes økonomi, og personer på lav indkomst prioriteres højst. Modtagere af kontanthjælp, uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse etc. kommer først. Men også flexjobbere og førtidspensionister samt folkepensionister kommer med.

Du kan læse nærmer om ordningen her 

I Danmark tilrådes det at tage kontakt med det grønlandske hus, du er tilknyttet. Lad være med at søge gennem Udbetaling Danmark. De grønlandske huse fungerer godt her, og det sker med den fart, der kan lade sig gøre.

 

I en sag, jeg lige har haft her i april måned, var budgettet på omkring 15.000 kroner; heraf udgør flybiletten knapt 12.000 til en by i Vestgrønland.  At få flybiletten betalt er derfor helt afgørende for en kontanthjælpsmodtager, navnlig hvis vedkommende er under kontanthjælpsloftet (225-timers reglen).

 

Bor du i Danmark, kan du søge flybiletten gennem DE GRØNLANDSKE HUSE.  Hertil skal bruges følgende dokumenter

Månedsbudget: Indtægt efter skat, husleje, faste udgifter
Tre sidste kontanthjælpsudbetalinger fra e-boks
Dødsattest for afdøde i kopi

DASH 8 over Nuuk. Billede fra en af de kolde dage i marts. Fotograf: Marine Duc (c)

Frihed fra rådighedsforpligtelsen

De fleste overenskomster på det danske arbejdsmarked giver den ansatte fri til at deltage ved et nærtstående familiemedlems dødsfald og begravelse. Men sådan er det ikke i den brutale danske beskæftigelseslovgivning.  Håndteringen i nogle kommuner af rådighedsforpligtelsen er rigid, firkantet og må i tilfælde som dette føles helt umenneskelig.

Set fra forvaltningen er der to problemer. Kontanthjælpsmodtagere må ikke rejse til udlandet, for så står de ikke til rådighed, og overholdelsen af rådighedsforpligtelsen kan ikke kontrolleres.

Hvor en normal arbejdsgiver altid vil stille sig forstående og måske endda deltagende i sådanne situationer, har jeg eksempler på, at en person, der tog til sin fars begravelse i Finland, mistede en halv måneds kontanthjælp. Når modtagere af kontanthjælp straffes, rammer det altid deres eksistensgrundlag. Derfor virker den administrative firkantethed i sådan en sag ekstra ubarmhjertig.

Hvis vedkommende har ferie til gode, så ender det ofte med, at vedkommende tvinges til at bruge sin ferie på begravelsen. Da de praktiske spørgsmål om arv etc. også er med, ryger de fire uger hurtigt på den konto.

Meningen med, at kontanthjælpsmodtagere skal have ferie er, at de skulle have været sidestillet med andre mennesker, så delingen mellem frihed i hverdagen og året rundt svarer til den, andre mennesker har.

Jobcentrets handlemåde i disse sager bliver derfor et udtryk for dets hårdhændethed. De pæne Jobcentre må give fri, og se væk fra de manglende lovhjemler.

 

Gode råd:

Skaf flybilletten gennem De Grønlandske Huse først
Orienter din sagsbehandler, selv om du har travlt med at komme afsted.
Rejs under alle omstændigheder
Jeg hjælper gerne.

 

 

 

  1 comment for “Grønlænderes rejse Grønland – Danmark i forbindelse med dødsfald i familien

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.