Lad partsrepræsentanten møde op alene?

Foto sf Mikael Hertig

Af Mikael Hertig, cand. scient.pol (c)

Grundprincippet

En partsrepræsentant er en person, som møder op i stedet for den pågældende selv overfor den offentlige myndighed. Det er et grundprincip, eller som det  ofte kaldes, en retsgrundsætning . Sådan er det juridiske udgangspunkt også i henhold til Forvaltningslovens § 8. Da al jura består af regler og undtagelser, er det som udgangspunkt reglen, der gælder – ikke undtagelsen:

 

“§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.”

 

Parten bestemmer selv

 

Det er den pågældende selv, der bestemmer, hvordan hun eller han vil bruge sin partsrepræsentant.  Hvis hun ikke selv ønsker at være til stede, er det i orden at sende partsrepræsentanten i stedet. Forvaltningen kan ikke aflyse mødet; det gælder dog, at hvis det ved indkaldelsen begrundes sagligt, at hun skal være til stede, så gælder det. Det er og bliver grundprincippet, at forvaltningen ikke kan forlange, at parten selv skal være til stede.

Stk.1’s andet punktum skal forstås ikke helt snævert. Hvis vedkommendes tilstedeværelse er meget nødvendig for en afgørelse, så kan forvaltningen kræve dette. Men det skal så stå helt specifikt i mødeindkaldelsen.

Der har udviklet sig en praksis,  hvor det er mere almindeligt, at part og partsrepræsentant møder op sammen. Det kan skyldes, at både part og partsrepræsentant befinder sig i den samme vildfarelse som forvaltningen. Partsrepræsentanten er en slags bisidder, der får lov til at være med.

På beskæftigelsesområdet og det sociale område har magtforholdet og den anticiperede opfattelse bygget på en vildfarelse om, at vedkommende person selv skal være til stede.

Efter almindelig juridisk tolkning går loven og dens forarbejder forud for administrativ praksis – som dog også er en retskilde, men den står altså et trin længere nede ad rangstigen.

Partsrepræsentanter: kom alene

Jeg vil opfordre os til fremover i så mange tilfælde som muligt at møde op, uden at borgeren er med.

 

  1 comment for “Lad partsrepræsentanten møde op alene?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.