Måned: december 2018

Sort hvidt portræt af Elisabeth Hertig

Marie Elisabeth Hertig, “Fut” ville være fyldt 100 år 27. december

Marie Elisabeth Hertig, f. Andrup, ville være fyldt 100 år 27. december       Marie Elisabeth Hertig, født Andrup. F. 27. 12. 1918, død 2004.   Hun var min mor. Voksede op på eller ved Frederiksborg Slot, hvor hendes far, Otto Andrup, startede som student, men endte som Museumsdirektør. Der er meget at sige om hende som det, hun…

Billede af fritidsfiskere på havnen i Søndrrborg

Lad partsrepræsentanten møde op alene?

Grundprincippet En partsrepræsentant er en person, som møder op i stedet for den pågældende selv overfor den offentlige myndighed. Det er et grundprincip, eller som det  ofte kaldes, en retsgrundsætning . Sådan er det juridiske udgangspunkt også i henhold til Forvaltningslovens § 8. Da al jura består af regler og undtagelser, er det som udgangspunkt reglen, der gælder – ikke…

Kirken som samfundsstøtte eller som omstyrter

      Kirken i fremtiden: Befrielse, oprør eller konservativ støtte? Den katolske kirke er i bevægelse. Under pave Frans er der sket så meget, at det kan være svært udelukkende at se den som en højrevendt, bagstræberisk kulturstøtte i de kapitalistiske samfund i Sydeuropa. Men der er grænser. Lad mig indledningsvis huske den ærede læser på, at oldkirken var…