Udeblivelse, sygemelding og kontanthjælp

 

Trækket må ikke være automatisk. Sygdom er en tilstrækkelig grund til udeblivelse

 

 

Billede af Mikael Hertig

af  Mikael Hertig.

 

Har du prøvet at få trukket i din kontanthjælp, fordi du ikke nåede at melde dig syg inden klokken 9?

 

Trækket må ikke være automatisk.

 

Hvis kommunen har en procedure, der følger dette mønster:

1: Indberetning fra et sted om, at du ikke er mødt op
2: Indberetning fører til sag, partshøring etc.  Samtidig trækkes der i kontanthjælpen ved næste udbetaling

– ja så foreligger der en procedurefejl.

Ankestyrelsen har udsendt denne principafgørelse 102-16:

 

 

 

“Hvis en borger bliver væk fra et tilbud, skal kommunen afklare, om borgeren havde rimelig grund til at blive væk. Hvis en borger henviser til sygdom som grund til at blive væk fra tilbud, skal kommunen oplyse sagen længe nok til at vurdere, om borgeren var syg og derfor havde rimelig grund til at blive væk. Kommunen kan spørge om art og omfang af sygdommen…”

 

Herom skriver Karnov, note 64, side 1293:

Se ligeledes 102-16, hvorefter kommunen, hvis en borger er udeblevet fra et tilbud, skal afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til udeblivelsen. Kommunen skal som minimum spørge borgeren om, hvorfor han udeblev. I sager, hvor borgeren oplyser, at udeblivelsen skyldes sygdom, skal kommunen fortsætte med at oplyse sagen, indtil der er tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om borgeren var syg og dermed havde en rimelig grund til udeblivelse.”

Kommunen skal populært sagt vurdere, om udeblivelsen skyldes pjæk eller sygdom. Denne konkrete vurdering er nødvendig. Den skal helst foreligge, før partshøringen finder sted.

Jeg sidder med en sag, hvor borgeren ringede om eftermiddagen om sin udeblivelse. Vi, der kender hans helbredssituation ved, at når han er syg, så er han nærmest lammet eller sover smerterne væk. Han blev trukket alligevel.

Lægeerklæring er som regel ikke nødvendig

Akut sygdom er ikke rigtig til at bevise og slet ikke, når man er blevet rask efterfølgende.  Du skal oplyse om din sygdom, som den var.

Det skal ikke bruges som alibi for pjæk. Men da lægen ikke kan eftervise, om en ellers rask person for nogle dage siden udeblev på grund af sygdom eller ej, så kan en lægeerklæring være overflødig.

Det er ikke nok at sige, at du har været syg. Jobcentret har naturligvis en slags pointe i, at hvis du kunne have meldt dig syg, burde du have gjort det. Det er bare ikke tilstrækkeligt til at oplyse forholdet. Hvis man fx. ligger med 40 i feber og døser, så er det da en rimelig forklaring.

Det er mit indtryk, at nogle kommuner bare trækker automatisk. Det er altså i strid med loven.

 

 

 

 

  2 comments for “Udeblivelse, sygemelding og kontanthjælp

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.