Ordblindhed som nationaløkonomisk problem

 

 

Af Mikael Hertig, cand. scient.pol (c)

 

 

Ordblindhed som væksthæmmer for både økonomi og livsudfoldelse

 

 

 

Figur: Ordblindhed eller dysleksi påvirker ikke bare personligheden, men også økonomien i et moderne samfund

Ordblindhed eller dysleksi påvirker ikke bare personligheden, men også økonomien i et moderne samfund

Denne artikel støtter sig på oplysninger fra internationalt ordblindeforbund og UNESCO (1).

Et eller andet sted mellem 2% og 8% af de fleste befolkninger lider af ordblindhed. Hvor man ofte prædiker “Uddannelse, uddannelse, uddannelse” som drivmiddel for økonomisk vækst, er det alligevel i mange samfund overset, at det hurtigste løft i mange samfund kunne ske gennem en indsats, der slipper de ramte personer fri af ordblindhedens svøbe.

Hvor artiklen, der henvises til navnlig spotter, hvor mange lærere der skal uddannes for at kunne udøve en effektiv indsats for at afhjælpe ordblindhed, er det sværere at finde cost-benefit analyser, der estimerer afkastet ved en intensiv bekæmpelse af ordblindhed.

Diagram viser analysemodel

Den hollandske analyse skete efter denne model

Der findes dog en hollandsk analyse, som viser en generel afhjælpningsgrad på omkring 70 %. Med andre ord flyttede indsatsen de ordblinde i 70 % af tilfældene op på normalt sprogniveau.  Det er naturligvis altid et spørgsmål, om man kan sammenligne et lands undersøgelser med et andets. Ikke desto mindre kan man vel nogenlunde antage, at behandlingen af ordblindhed i Danmark kan sammenlignes med tilsvarende i Holland. Når det kommer til Grønland kunne man måske antage, at forbedringspotentialet er endnu større. Specialistbehandlingen i Holland indbefatter eventuelt også medicinsk behandling, hvad der ikke er tilsvarende tradition for i Danmark.

Omkostningen, der indebar præcis udredning og siden behandling pr. person i den hollandske artikel udgjorde i alt 37.000 €,  svarende til  maksimalt 280.000 kr. pr. person. Det er ikke en årlig udgift, men en beregnet akkumuleret omkostning. Den hollandske model bygger på specialistbehandling, modsat UNESCO’s der for mig at se handler om at uddanne lærere, så flere lærere bliver specialister i at undervise ordblinde.

En tilsvarende økonomimodel som den hollandske kan vi på omkostningssiden derfor ikke byde på. Uddannelsen til  ordblindelærer, dels for voksne, dels for bør, tilbydes  gennem en diplomuddannelse, for eksempel på en professionshøjskole.

En dansk cost-benefit analyse foreligger ikke.  I sammenligning med den hollandske analyse vil de danske omkostninger være vanskeligere at opgøre, og det ligger udenfor denne artikels fokus at udvikle en model for det.

Alt tyder på, at den hollandske beregningsmodel er en slags værste tilfælde, dvs. at afkastet formentligt vil være højere i Danmark ved en øget indsats. Der er naturligvis indbygget betydelig usikkerhed ved en sådan beregning. Da den hollandske beregning er lægeligt/psykiatrisk orienteret, vil fx. effekten af anvendelse af medicinsk behandling ikke indgå tilsvarende i danske eller grønlandske forhold.

På landsplan udgjorde de hollandske omkostninger 52 millioner €, svarede  til omtrent 375 millioner kroner årligt. I samfundsperspektiv er omkostningerne selv i værste tilfælde beskedne. Der skal måles op imod en forbedring af BNP i det lange løb på – slag på tasken 1-2 %. Man kan spørge, hvor det nu kommer fra?  5 % af befolkningen i alderen 7- 60  vinder læsefærdigheder og derimod match til det danske arbejdsmarked, hvad de pågældende næppe kunne før. Det kan ikke undgås at være et kolossalt ryk. Ikke bare en gevinst for indelukkede mennesker, der kan genvinde fodfæste og åbne sig, men også for samfundsøkonomien.

Du kan spørge en du kender, om vedkommende måske skal screenes for ordblindhed her:

Ærbødigst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. https://www.dyslexia-international.org/the-problem/?doing_wp_cron=1541327212.6820991039276123046875

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.