Boligindskudslån igen igen

Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig. cand.scient. pol.

 

Ulovlig opkrævning?

Forvaltningen har pligt til at vejlede. Vejledningspligten går så langt som til at hjælpe borgeren med at finde ud af, hvad der er bedst for vedkommende i en konkret situation.
Som nævnt i en anden artikel må kommunen ikke trække familien for boligindskudslånet de første fem år, efter at det er indgået.

Men hvad nu hvis borgeren gerne vil bruge noget af kontanthjælpen til at få lånet ud af verden? Så kan hun, ligesom enhver anden borger, selv sørge for at begynde tilbagebetalingen.
Her er det vigtigt at forstå, at initiativet altid bør komme fra borgeren, ikke fra forvaltningen.

 

Hvis initiativet til tilbagebetalingen kommer fra kommunens side, bliver sagen meget flosset. Meningen med kontanthjælpen er jo, at den skal bruges til livsfornødenheder – til at (over)leve på, ikke til at betale gæld tilbage.
I det mindste skal kommunen altid gøre det klart, at der egentlig er tale om en aftale, der strider mod retsplejelovens § 509, stk.1 (trangsbeneficium) . Hvis borgeren insisterer, så kan hun, men det er slet ikke – overhovedet  ikke – noget krav.

Hvis kommunen i stedet – det svarer til, hvad mine klienter fortæller mig – siger  noget i retning af:

“Du kan også indgå en frivillig aftale, for så er gælden væk, når den forfalder om fem år, og der fra den tid begynder at løbe renter på”

så er det vildledning. Efter fem år begynder tilbagebetalingspligten måske – men det forudsætter, at familien ikke længere er en kontanthjælpsfamilie.  Med andre ord, går der yderligere fem år – ti år i alt – så bortfalder gælden.  Med andre ord er det en forudsætning for, at familiens tilbagebetalingspligt indtræder, at dens økonomi forbedres. I modsat fald hænger kommunen på gælden.
Det skulle og burde kommunen informere om.

Det er mit indtryk, at denne form for vildledning foregår ikke i een, men i rigtig mange kommuner.

Hvor er sagen så nu?

Den er bare sendt til kommunen og til ankestyrelsen i dag. Kommunen kan godt begynde at se på sagen. Jeg ved faktisk ikke, hvor den lander.

Imidlertid vil jeg opfordre alle til at skrive til kommunen for at bede om at få det fejlagtigt opkrævede beløb tilbagebetalt, hvis vejledingen ikke har været i orden, og aftalen sådan set aldrig  har været frivillig.

Foto med pengesedler og visadankort

Kort og kontant. Foto august 2018 Mikael Hertig (c)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.