Glæden ved Frankfurter Allgemeine

 

Hvor blev den borgerlige anstændighed af? Find den i Tyskland….

Mikel Hertig (c)

 

Busturen fra Notmark til Sønderborg

Hver dag forlader jeg huset i Notmark omkring klokken 8.30, så jeg kan nå bussen til Sønderborg. Turen tager tyve minutter. Herefter skifter jeg til endnu en bus, og 9.15 er jeg på det nye kulturhus / bibliotek.

Jeg har min e-bogs-læser med. Morgenen starter i bussen med, at jeg læser den nyeste version af Frankfurter Allgemeine Zeitung.  Hvorfor skriver jeg om glæden ved at læse artikler fra Tysklands svar på Berlingske? Svaret er så enkelt, som det kan være. Det er lykkedes Tyskland at fastholde en høj demokratisk profil med den respekt for  magtens tredeling, hæderlig forvaltningsret. Kort sagt den ordentlighed, nogle af mine venner fra de sociale medier hele tiden efterlyser.

 

Billede af avisen

Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

23. august 2018

Lad mig lige antyde, hvad det handler om.  Artikel nummer et er af Reinhard Möller. Artiklen hedder “Im Namen des Volkes” [I folkets navn, (forfatterens oversættelse)].

“Skal retsvæsenet indrette sig efter den folkelige, sund-fornuftsprægede retsfølelse ?” ,  spørger Reinhard Möller.  Han svarer direkte:  “Det er en frygtelig forestilling. De tider er forhåbentlig forbi. Og dog, ikke helt. Det skyldes ikke, at frygtelige jurister igen i et frygteligt menneskeforagtende regimes navn er trådt til. ”

Möller tager sit udgangspunkt i, at retsordenen bygger på “god skik”, hvormed han understreger betydningen af  rettænkendes anstandsfølelse og gør så gældende, at tilsyneladende er der næsten ingen forskel skulle være. Men det er der, for når det tredje riges retsfølelse trådte i stedet for vedtaget lov, går det galt.

“Netop dommerne ved forvaltningsdomstolen arbejder på et følsomt område. De omgør eller godkender statens retsakter og afgør derfor i byggesager, trafiksager eller i spørgsmål om asylret. Netop her ligger forskellen til DDR og alle de andre uretsregimer:  i den uafhængige afprøvning af statsmagtens akter.” 

 

Det er derfor, man efter Möllers opfattelse må gå skarpt i rette med ethvert angreb på domstolenes uafhængighed, ikke mindst fra det folk, er dog forhåbentlig fortsat vil leve i en retsstat.

Således opvakt sidder jeg med savnet af tilsvarende indlæg i den borgerlige presse, der gladelig giver plads til de daglige udladninger fra Dencker, Henriksen, Støjberg, Knuth og Kjærsgaard.

Jo, der findes en borgerlig anstændighed. Bare ikke rigtig længere her i landet.

Steinmeier: “Der findes ikke halve tyskere”

 

Foto af Dteinmeier

Tysklands forbundspræsident Frank-Walther Steinmeier

 

Forbundspræsident Walther Steinmeier  har vendt sig direkte imod en “permanent mistanke mod indvandrere”.  Han citeres for at skulle have sagt: “Det er skamfuldt for vores land”,  skulle han have sagt på slottet Bellevue, hvor han havde inviteret navnlig tyrkere.

Danmark befinder sig i en situation, hvor selv socialdemokrater og SF  har sluppet anstændigheden, og hvor det er den egentlige grund til splittelsen på venstrefløjen.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.