Blade – Les feuilles – Blätter – Leaves

Figenblade i Notmark november 2017

Figenblade er jo særlige, for det er dem, Adam og Eva dækkede deres genitalier med efter at have spist af kundskabens træ.

Les feuilles de figuier sont spéciales car c’est Adam et Eve qui ont couvert leurs parties génitales après avoir mangé les pommes de l’arbre de la connaissance.

Der Feigenbaum ist speziel, weil Adam und Eva ihre Genitalien bedeckt haben, nachdem sie die Äpfel von dem Baum des Wissens gegessen haben.

The leaves from the figue tree are special because  Adam and Eve who covered their genitals after with them eating the tree of knowledge.

 

Figenblad ser igennem det lave sollys
Mikael Hertig foto november 2017 (c)

 

Figenblad, Notmark. Solen står lavt, før den forsvinder tidligt på eftermiddagen. De fine kapillærer træder frem, når bladene gennemlyset af solen.

Feuille du figuier, Notmark. Le soleil est bas avant qu’il ne disparaisse tôt dans l’après-midi. Les fins capillaires émergent lorsque les feuilles éclairent le soleil.

Leaf from fig tree, Notmark. The sun is low before it disappears early in the afternoon. The fine capillaries emerge when the leaves illuminate the sun.

Blatt vom Feigenbaum, Notmark. Die Sonne ist tief, bevor sie am frühen Nachmittag verschwindet. Die feinen Kapillaren tauchen auf, wenn die Blätter die Sonne beleuchten.

 

 

Efteråret er historien om bladene. Nogle hænger endnu på træerne, andre blæser i vinden. Og så er der dem, der ligger på jorden.
Fire år i Nuuk – en by uden træer – har skærpet min interesse for blade.

L’automne est l’histoire des feuilles. Certains restent accrochés aux arbres, d’autres soufflent dans le vent. Et puis il y a ceux qui mentent sur la terre.
Quatre années passées à Nuuk – une ville sans arbres – a attisé mon intérêt pour les feuilles.

Autumn is the story of the leaves. Some still hang on the trees, others wind in the wind. And then there are those who lie on earth.
Four years in Nuuk – a city without trees – has sharpened my interest in leaves.

Der Herbst ist die Geschichte der Blätter. Manche hängen noch an den Bäumen, andere fliegn im Wind. Und dann gibt es diejenigen, die auf der Erde liegen.

Figenblade i sollys, Notmark 11. november 2017 Mikael Hertig foto (c)


Efter fire år i Nuuk har jeg vænnet mig til ikke at se træer. Nu er jeg tilbage i Danmark igen. Og jeg er betaget af bladene. I gårdhaven er der et figentræ. Den lave sol og bygerne får det hele til at fremtræde med en forbløffende friskhed. 

 

Après quatre années passées à Nuuk, je n’ai jamais vu d’arbres. Maintenant, je suis de retour au Danemark. Et je suis pris en charge par les feuilles. Dans la cour il y a un figuier. Le soleil bas et les douches le font apparaître avec une fraîcheur incroyable.

Nach vier Jahren in Nuuk bin ich dazu gewohnt, keine Bäume zu sehen. Jetzt bin ich wieder in Dänemark. Und ich kümmere mich um die Blätter. Im Hof gibt es einen Feigenbaum. Die niedrige Sonne und die Duschen lassen alles mit einer erstaunlichen Frische erscheinen.

 

After four years in Nuuk I have used to not seeing trees. Now I’m back in Denmark again. And I’m so interested in the leaves. In the courtyard there is a fig tree. The low sun and the showers make it all appear with an amazing freshness.

Figenblad Notmark 11. november 2017 MH foto (c)

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.