Min oktober 2017 My October

October  October octobre 2017

 

Busstationen, Sønderborg Photo Mikael Hertig  (c) 2017

Min normale hverdag starter i Notmark, 15 kilometer fra Sønderborg. Jeg tager med sådan en bus der fra Notmark til Sønderborg, hvor jeg så skifter til en anden bus for at komme til SDU’s bibliotek på Alsion, hvor jeg passer mit selvpåtagne studium.

My working day begins in Notmark where I live. I go by such a bus to Sønderborg 15 km away. At the bus station, a change to another bus to get to the University Library (SDU), where I am doing my work.

Ma journée de travail commence à Notmark où je vis. Je vais par un bus à Sønderborg à 15 km. À la gare routière, un changement à un autre bus pour se rendre à la bibliothèque universitaire (SDU), où je fais mon travail.

Mein Arbeitstag beginnt in Notmark, wo ich lebe. Ich fahre mit einem solchen Bus nach Sønderborg in 15 km Entfernung. Am Busbahnhof wechseln Sie in einen anderen Bus, um zur Universitätsbibliothek (SDU) zu gelangen, wo ich meine Arbeit verrichte.

The road – also called ‘Notmark – is not the main street. But taken from my residence. The boat does not belong to me Mikael Hertig photo (c) october 2017

 

Alssund set fra Dybbølsiden, (Alsion). Spejlet fra ruder på Syddansk Universitet
Mikael Hertig foto september 2017

Universitet har en fremragende beliggenhed.  Der er en dejlig udsigt, og det ligger ud til Alssund. Det er det smalle farvand mellem Jylland og øen Als.

The university has an excellent location. There is a lovely view and it is next to Alssund. It is the narrow waters between Jutland and the island of Als.

L’université a un excellent emplacement. Il y a une belle vue et c’est à côté d’Alssund. Ce sont les eaux étroites entre le Jutland et l’île d’Als.

Die Universität hat eine ausgezeichnete Lage. Es gibt eine schöne Aussicht und es befindet sich direkt neben Alssund. Es ist das enge Wasser zwischen Jütland und der Insel “Als”.

 

The village Notmatk has good green areas. On my walk to the bus, I am passing this every day. In the beginning of October, all was green and almost dry. Mikael Hertig photo october 2017

 

Kort over egnen, hvor Notmark med indtil flere huse ved siden af hinanden udgør det naturlige midtpunkt Map of the area where I live

Besøg på Université Bordeaux Montaigne

I oktober besøgte jeg det geografiske institut på dette universitet. Min gode kvindelige kammerat Marine Duc er ph.d.- studerende der. Hun havde arrangeret mig et møde med den kendte inuit-forsker Béatrice Collignon. Jeg prøver på med et langt tilløb at tilrettelægge et muligt ph.d. – forløb om noget med dansk politisk håndtering af Grønland. Jeg blev så fint modtaget, og jeg håber på at kunne få denne kapacitet som bivejleder.

In October, I visited the Geographic Institute at this university. My good female mate Marine Duc is a PhD student there. She had arranged a meeting with the well-known inuit researcher Béatrice Collignon. I am trying to organize a possible PhD in a long run. – discussed something with Danish political management of Greenland. I was so well received and I hope to get this capacity as a second supervisor.

En octobre, j’ai visité l’Institut géographique de cette université. Ma bonne copine Marine Duc est doctorante là-bas. Elle avait organisé une rencontre avec la chercheuse inuit bien connue Béatrice Collignon. J’essaie d’organiser un éventuel doctorat à long terme. – discuté de quelque chose avec la gestion politique du Groenland au Danemark. J’ai été si bien reçu et j’espère obtenir cette capacité en tant que superviseur deuxieme.

Im Oktober besuchte ich das Geographische Institut dieser Universität. Meine gute weibliche Kollegin Marine Duc ist dort Doktorandin. Sie hatte ein Treffen mit der bekannten Inuitforscherin Béatrice Collignon arrangiert. Ich versuche auf lange Sicht eine mögliche Doktorarbeit zu organisieren. – diskutierte etwas mit der dänischen politischen Verwaltung von Grönland.

 

 

In the beginning of October I went to Bordeaux to visit the University Bordeaux Montaigne. I enjoyed hospitality at Marine Duc. I followed also education at the university. Photo Mikael Hertig octobre 2017 (c)

 

Arcade area in Bordeaux, France Mikael Hertig photo october 2017 (c)

Bordeaux’s indre by er et besøg værd. Smalle gader, brede strøg, nemt at komme rundt. Gode torve, variation.
Hyggeligt, og så kunne man nyde varmen i oktober

Bordeaux’s inner city is worth a visit. Narrow streets, wide strokes, easy to get around. Good square, variety.
Cozy and so you could enjoy the warmth in October

Le centre-ville de Bordeaux vaut le détour. Rues étroites, larges traits, faciles à contourner. Bon carré, variété.
Confortable et donc vous pouvez profiter de la chaleur en Octobre
Die Innenstadt von Bordeaux ist einen Besuch wert. Enge Straßen, breite Striche, leicht zu umgehen. Guter Platz, Vielfalt.
Gemütlich und so konnte man die Wärme im Oktober genießen

Drink. From a specialized gin.-coctail-bar. Outdoor Bordeaux october 2017

 

Charcuterie on the plate, gin.coctail-bar, Bordeaux 2017 MH (c)

 

 

Bordeaux At the Opera square. Vue to a statue. October 2017 photo Mikael Hertig (c)

 

 

Buildings at the Garonne, I guess the south side.  Mikael Hertig Photo October 2017 (c)

 

The Bordeaux bourse. Once a centre of trade with rhum, sugar and slaves. Mikael Hertig october 2017 (c)

 

 

L’Université de Bordeaux Montaigne, Campus. October 2017 Mikael Hertig photo (c)

 

Vin Jaune de Jura. Try that
Mikael Hertig photo october 2017 (c)

 

I have written about Vin Jaune elsewhere. Link will follow.

I believed that the massive vineyard area to be only around Bordeaux. But this very fine wine comes from the University Area of Bordeaux Montaigne.

Chateau d’Eyran-Pessac-Leognan – just from the vineyards at the University

 

Tower in Bordeaux at night. Picture is blurred, sorry.
Mikael Hertig photo october 2017 (c)

 

 

NIGHT IN BORDEAUX OCTOBER 2017 Mh Photo (c)  ¨

 

Rejsen med tog fra Parislufthavnen Charles De Gaulle til Bordeaux sker med den nye TGV  forbindelse. Det tager omtrent den samme tid som togturen fra Sønderborg til Københavns Hovedbanegård, nemlig 3 ½ time. Strækningen er bare noget mere end dobbelt så lang. Der er fart på, og toget kører udenom Paris. I bil er strækningen 620 km,

The journey by train from Paris Airport Charles De Gaulle to Bordeaux takes place with the new TGV connection. It takes about the same time as the train from Sønderborg to Copenhagen Central Station, namely 3½ hours. The line is just something more than twice as long. There is speed and the train does not drive through Paris. By car the distance is 620 km.

Le trajet en train de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle à Bordeaux se fait avec la nouvelle liaison TGV. Il faut environ le même temps que le train de Sønderborg à la gare centrale de Copenhague, à savoir 3 heures et demie. La ligne est juste quelque chose de plus que deux fois plus longtemps. Il y a de la vitesse et le train court en dehors de Paris. En voiture, la distance est de 620 km

Die Fahrt mit dem Zug vom Pariser Flughafen Charles De Gaulle nach Bordeaux findet mit der neuen TGV-Verbindung statt. Es dauert etwa die gleiche Zeit wie der Zug von Sønderborg zum Kopenhagener Hauptbahnhof, nämlich 3½ Stunden. Die Linie ist nur etwas mehr als doppelt so lang. Es gibt Geschwindigkeit und der Zug fährt außerhalb von Paris. Mit dem Auto ist die Entfernung 620 km.

 

 

Tilbage til Danmark

Efter hjemkomsten til Danmark ventede den fugtige danske luft og bladene, der stille og roligt for farve og siden falder. Efter fire år uden træer i syne optager de naturligvis mit billedsprog. Jeg synes egentlig ikke, jeg endnu er blevet rigtig god til at vise billeder fra Notmark, som er lidt ukendt for mig endnu.

 

Normark 12 oktober MH foto 2017 (c)

 

Notmark okrober. After four years in Greenland I see leaves as something extraordinary
MH oct 2017 (c)

 

October morning 15th. This morning the sun was hidden througd dim from burning forests in Portugal. So even Notmark is a part of the hemisphere. Mikael Hertig photo oct 2017 (c)

 

Garden House Notmark october 2017 MH photo (c)

 

Pinetrees in the garden.
Epicea, Fichte. October 2017 mh /c)

 

 

 

Grønlænderforeningen ULO får fane overrakt

Til festmiddag i grønlænderforeningen ULO
Fro, banquet in association Greenlander ULO october 2017 MH (c)

Jeg er medlem af Grønlænderforeningen ULO, selv om jeg er dansker. Det skyldes naturligvis, at jeg prøver at forske mere i det dansk-grønlandske forhold. ULO holdt festmiddag i anledning af sin 10-års fødselsdag. Ved den lejlighed fik vi overrakt en fane fra en anden grønlænderforening.

I am a member of the Greenlandic local association ULO, even though I am a Dane. This is obviously because I try to research more in Danish-Greenlandic relations. ULO held a banquet on the occasion of its 10th birthday. On that occasion, we received a tab from another Greenlanders association.

Je suis membre de l’association locale groenlandaise ULO, même si je suis danois. C’est évidemment parce que j’essaie d’approfondir mes recherches sur les relations danois-groenlandais. ULO a organisé un banquet à l’occasion de son 10ème anniversaire. À cette occasion, nous avons reçu un onglet d’une autre association groenlandaise.

Ich bin Mitglied der grönländischen Lokalvereinigung ULO, obwohl ich Däne bin. Das liegt offensichtlich daran, dass ich versuche, mehr in den dänisch-grönländischen Beziehungen zu erforschen. ULO hielt anlässlich seines 10. Geburtstages ein Bankett ab. Bei dieser Gelegenheit erhielten wir eine Karte von einem anderen Grönländerverband.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.