Dag: 16. marts 2017

Foto fra Nuuks kulturhus

Udlignings- bloktilskudssystemet er uhensigtsmæssigt

  Af Mikael Hertig, cand.scient.pol. Fire forslag til forbedret kommunal finansiering Få etableret en neutral model for kommunernes finansiering uden deltagelse af repræsentanter for KL og/indenrigsministeriet. Strikt på universitetsniveau. Så kan nedbrydningen i millimeterretfærdighedens navn gå i gang med lobbyvirksomhed fra grupper af kommuner eller politiske partier bagefter. Ryd op i refusionsordningerne eller fjern dem helt. Det er indtrykket, at…