Den korte avis – løgn eller bare holdning?

portrætfoto af Mikael Hertig

Mikael Hertig
copyright Mikael Hertig

Lad mig begynde et sted. Jeg er ikke i stand til at bedømme Den Korte Avis. Jeg har overskud på forargelsesbalancen i tiden. Derfor behøver jeg ikke lede efter mere, og jeg forventer ikke at blive forsynet med redelig information heller. Jeg læser Bjerrehuus på Facebook. Dermed er mit behov dækket.

Wørmer: de lyver ikke

 

 

En ven fra den anden side af grøften, Stig Wørmer, skriver:

“Hvis pressechefen havde påstået at Den Korte Avis nyheder var fyldt med løgn, så havde vi fået en retssag. Men jeg kan ikke se at historierne er løgn! De ligner snarere et grufuldt billede af virkeligheden. Ja, hvis den politiserende pressechef, repræsenterer virkeligheden, så må vi bede om en anden virkelighed, tak!”

“Jeg betragter Den Korte Avis som absolut ensidig, skævvinklet og anti-indvandring”

Wørmer problematiserer med disse bemærkninger den kørende annonceboykot ud fra en betragtning om, at DKA ikke lyver. Jeg er som nævnt ude af stand til at afgøre dette; vi lever i en postfaktuel tid med løgn og bedrag i pressen, og det skal vel påvises hver gang, det er muligt. Og så skriver han:

“I stedet foretrækker de [venstreorienterede danskere] at moralisere over at en ensidig avis bringer ubehagelige sandheder. Fy for den! Vi vil ikke høre om den ubehagelige virkelighed her i vore virkelighedsafskærmede boliger! Nej, vi vil ikke!”

Efter almindelig journalistisk objektivitetstro må en “skævvinklet” artikel nødvendigvis være forkert eller løgnagtig, uanset om den kommer fra “Arbejderen” eller DKA. Det er præcis emnet her, og Wørmer skal have tak for at bringe emnet på bordet.

Ikke fordi jeg synes, anledningen er passende. Der er ikke og skal ikke være annonceringspligt til finansiering af pressen. Annoncørerne må selv om, hvor de vil annoncere, og det får aldrig noget som helst med ytringsfrihed at gøre.

Portræt af Stig Wørmer

Stig Wørmer

Men vi må alle acceptere, at spørgsmålet om, hvorvidt en avis er redelig eller uredelig, prøves ved dens omgang med “sandheden” eller “virkeligheden”. Vi må alle acceptere, at hvis en racist fremsætter en påstand, for eksempel om danske muslimers kriminalitetsfrekvens, så må en del af diskussionen udspille sig om, hvorvidt påstanden har noget på sig eller ej. Jeg vælger med vilje det eksempel, fordi vi ved, at påstanden næppe kan kaldes løgn. Der er  mig bekendt en signifikant forskel mellem “vores” og “deres” kriminalitetshyppigheder i bestemte aldersgrupper, og i bestemte geografiske områder.

Det betyder ikke, at en sådan påstand er den eneste sande. “Interessen lyver aldrig”, skrev Macchiavelli.

Den bedste forklaring knalder ikke racismen ud. Racismen er en holdning

Nobelpristageren Gunnar Myrdal påviste overfor den amerikanske regering i 1960’erne, at påstandene om den sorte befolknings lavere intelligens end den hvides forsvandt, hvis man korrigerede for sociale og uddannelsesmæssige variable. Der var altså en bedre forklaring. I almindelig videnskabelig kontekst er det sådan, at den bedste forklaring har det med at vinde over den ringere. På den anden side kan man ikke videnskabeligt dementere en racistisk holdning, for det er jo netop normativt. Men man kan afmystificere udsagn, som ikke holder, som utilstrækkelige eller unuancerede.

Derfor antager jeg, det kan blive svært at  vinde en sag over Den Korte Avis ved Pressenævnet. En anden grund er naturligvis, at DKA netop ikke vil for Pressenævnet og derfor ikke deler moralsk udgangspunkt med den seriøse presse.

Det er noget andet end “skævvinklede”. Når man på den måde sammenligner artikler i “Arbejderen” med artikler i DKA, så er det samme prøver, de bør udsættes for.
Pas på de “troværdige kilder”

Det er ret normalt at ville skyde genvej ved at rangere kilder efter troværdighed. Den holder ikke vejen igennem, selv om mange af os i praksis benytter den fremgangsmåde, når vi vil orienteres. Grunden er, at de falske nyheder eller de dårligere artikler har det med også at dukke op i de mere troværdige medier. Måske ikke  så hyppigt som i dem, nogle kan kalde “skævvinklede”. Men skævvinklingen har det med at følge iagttageren: Jo mere man er enig med grundholdningen hos sine informationskilder, des mere retvisende anser man dem vel for at være?

Wørmer har en pointe.  Jeg bliver ikke enig med ham i spørgsmålet om indvandring lige de første 10 år, antager jeg. Men det er da almindelig videnskabelig og redelig metode, der skiller sandhed fra løgn.

Dermed kan enhver vende tilbage til DKA. Og enhver, der vil skelne mellem sandhed og løgn, må anerkende, at det ikke er holdningen, der alene afgør den sag.

Faren ved udelukkende at fæste lid til troværdige kilder er tilbøjeligheden til, at de er systemkonforme. Kernen i højrefløjens kritik af venstrefløjen går under betegnelsen “Politisk korrekthed”. Uanset den kendsgerning, at de selv leverer en anden konformitet, der  bygger på frygt andre værdier, der hiver andre virkelighedsaspekter frem, andre forklaringer og (mis)forståelser, så er og bliver sammenhængen nu engang, at der er visse elementer af sandhed i de svar fra virkeligheden, højrefløjen hiver frem til at bygge sin politiske position på.

Det er i den verden af politisk uoverensstemmelse, vi befinder os. Tendensen til, at vi foretrækker hver vores form for pakke, der består af både kendsgerninger og holdninger, er vokset stille og roligt gennem de senere år.

Med andre ord er der noget mindre neutral viden, som vi kan enes om; og det værste ved netop den neutrale viden, vi er enige om ser ud til at være, at langt det meste tilsyneladende ikke er politisk relevant.

  2 comments for “Den korte avis – løgn eller bare holdning?

 1. Stig Wørmer
  11. december 2016 at 14:20

  Mit svar er kort, fordi der allerede er løbet meget vand i åen og fordi der nok ikke er så meget at gøre ved skillelinjerne.

  Mit udgangspunkt er at jeg selv kan skelne ret fra vrang, når jeg læser en avis. Ikke kun fordi jeg har gået på Danmarks Journalisthøjskole, men fordi jeg er vant til medier. Kun hvis der bevidst lyves og fordrejer, bruges falske statistikker, mv. så er jeg lost, medmindre jeg kan gennemskue det.

  Mig bekendt er DKA ikke blevet taget i bevidst løgnagtige fremstillinger og fordrejninger, men sikkert i almindelige fejl som i andre aviser/netaviser.

  Jeg vil fastholde mit udgangspunkt: Jeg får ikke de informationer fra andre medier, som her. Hvorfor ikke? Hvad må jeg ikke vide? Kan vi ikke bare have en avis/netavis, som skriver om disse emner, således at man faktisk ved noget? Dette er vigtigt, fordi der efter min opfattelse er så mange, der baserer deres opfattelse på disse områder på ønsketænkning og håb – håb om at det står meget bedre til end det gør. Ja, og gennemgående er det sådan at den klassiske venstrefløj simpelthen nægter at se indvandringen som et problem for nationalstaternes sammenhængskraft af den enkle grund at man har retoucheret nationalstaterne bort som noget borgerligt skravl. I stedet skal man have….have hvad?

  Da det klassiske proletariat forsvandt/men der er stadig hårdtarbejdende og manuelt arbejdende/ og da Sovjetunionen og Østblokken forsvandt, stod venstrefløjen med et problem. Den manglede et “proletariat” go her så man (fejlagtigt) de indvandrende masser som det nye potentiale til at bryde borgerskabets stat op og for at arbejde for en multi-kulti-stat hen ad vejen.

  Der er ingen grund til gentagelser af denne problematik, men kulturmødet gik skævt i forhold til islam, integrationen udeblev, vi fik terrorisme (og det havde vi ikke på vore kanter i Mellemøsten tidligere, kun i palæstinakonflikten. Men så kom terroren og med den radikal islam.

  Det er påvist at store mellemlagsgrupper i Afrika har en drøm om at flytte til Europa. De vil have en hurtigere udvikling end derhjemme, hvor de er plaget af kriminelle og kyniske regeringer. Desuden æder befolkningseksplosionen i Afrika enhver udvikling op. Jeg har selv oplevet det i staten Niger i Sahelbæltet syd for Sahara. De fattigste kan ikke flygte, men den middelklasse, som kan komme afsted og som via de nye medier får Vestens rigdom smidt lige i synet, vil afsted-afsted-afsted. Det er yderst forståeligt. Men balancen tipper og vi hverken kan eller skal forpligte os til at masse-optage millioner af uuddannede og (for islams vedkommende) svært integrerbare mennesker.

  Hvad jeg skriver her er sagte 10.000 gange før. Her skiler vandene mellem realister og….Pittelkow-Jespersen kalder dem for naivister. Og det er jeg faktisk ret enig i. Og på den almindelige politiske skala ser vi denne skillelinje udmøntet således i DK at den almindelige venstrefløj samt den holdningspolitiske venstrefløj i Radikale Venstre deler dette håb om en sorgløs integration engang ud i fremtiden. Samtidig er der stærke kræfter i erhvervslivet både her og andre steder, der ikke kerer sig om kultur, tradition og integrationsmuligheder. De skal tjene penge her og nu. Så hvis de kunne skumme fløden af Den tredje verdens uddannede mennesker, så gjorde de det. Så kan resten klare sig selv i Arabien i Inden og Pakistan samt Afrika. Det er hjerneflugten som er en moderne form for kolonialisme og imperialisme.

  Tilbage til DKA. Den er ensidig og skævtvinklet har jeg kaldt det, men det var Land og kamp; Folk også og du finder det samme i store blade. Det udelukker ikke en avis fra at være en avis. Så læs bare de gamle provinsblade, da vi havde fire-bladssystemet, hvor socialdemokrater og venstrefolk, konservative og radikale lokalredaktører førte politik hvert eneste sekund i døgnet, nedgjorde hinanden og fordrejede det bedste de havde lært.

  Jeg bemærker DKA’s fokusering, ja ensidige fokusering på den manglende integration, på terrror/terrorforberedelse/terrorafsløring, politikeres fejltagelser, ghettodannelser, de kriminelle og islamisterne, der overtager mere og mere, Og jeg ser hvordan “anti-racister” (hvor racister er alle dem, der ikke ønsker masseindvandring) konsekvent forsøger at knægte folks ytringsfrihed, jævnfør balladen sidste lørdag på Nørrebro og jeg bemærker hvordan “indvandrervenlige” og “mulit-kulti”-venlige medier reelt ligestiller fredelige demonstranter, der synger julesange med angribende og voldelige folk fra (Anti-) Fascistisk Aktion.

  Men jeg vil gerne have mulighed for at få de informationer, jeg ikke ellers kan få også fordi jeg har en lumsk mistanke om at der er nogle, der slet ikke er interesseret i at vi skal vide, hvor store problemerne er. Enten fordi deres politiske kynisme er så grænseløs som den er, eller fordi deres forestillinger om verdens sande tilstand nu engang gør at de slet ikke kan eller vil se de enorme hindringer, der bygges op for det dansske og andre europæiske samfund.

  Det er her, vi står. Det er forskellen. I stedet er der nogle, der vil gøre det til et spørgsmål om stilkarakter. Det er det ikke. Det minder mig om situationen for en del år siden, hvor Radikal Ungdom ideligt meldte deres politiske modstandere til politiet for racistiske udtalelser og de fik pga. den berømte paragraf i straffeloven også ret gang på gang. Men forsvandt problemerne, fordi folk i deres frustration over en samfundsudvikling, de med rette følte sig hægtet af? Nej, de voksede. Og det var også før 9/11 og London og Paris og Madrid og Bryssel og København, mv.

  Så kønt er det ikke altid, men så længe det er virkeligheden vil jeg vide, hvad der sker.
  Det er så min PÅSTAND at der er folk fra en vis fløj, der i ytringsfrihedens navn (: den rigtige ytringsfrihed) hellere end gerne vil have lukket DKA og her tages alle midler i brug. Annonceboykotten, hvor visse erhvervsvirksomheder opfører sig som skræmte høns, fordi de frygter for at være i “dårligt selskab” blandt “racister”. Dette budskab gentages igen og igen. Har på nettet mødt netop den påstand fra en højtuddannet akademiker i moden alder, som jeg kender godt og personligt ellers sætter pris på, og hvor vi på andre områder kan være meget enige. DKA var racistisk og løgnagtig. Gentag dette mantra tilstrækkeligt mange gange. Udbasuner det fra alle tage og minareter, og det vil blive troet. Men det skal gentages atter og atter. Det er her Hitler får ret: Jp større en løgn er, jo større chancer er der for at den bliver troet. Sørgeligt, men sandt.

  DKA er i den nuværende situation et nødvendigt korrektiv. Uanset stilkarakter. Punktum. Forsøget på at få den økonomisk boykottet af erhvervsvirksomheder er kun ét af mange måder at komme de synspunkter til livs på, som man ikke kan fordrage. Der er på denne fløj ekstremt langt til det klassiske ideal om at jeg er stærkt uenig med dig, eller jeg vil bekæmoe dine synspunkter til det sidste, men jeg vil dø for din ret til at have dem!
  Længere tror jeg ikke vi kommer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.