Sådan får du dansk statsborgerskab som udlænding i Grønland

Udlændinge på Færøerne og i Grønland skal ikke aflægge danskhedsprøve

 

portrætfoto af Mikael Hertig

Mikael Hertig
copyright Mikael Hertig

Udlændinge i  Grønland(1), der ønsker sig dansk statsborgerskab, kan nemmere erhverve det i Grønland end tilsvarende udlændinge i Danmark. Først og fremmest slipper de for danskhedsprøven.  Her fastholdes en tidligere ordning, hvor betingelsen er sproglige kundskaber og ikke ‘danskhed’.

Så længe Grønland er med i Rigsfællesskabet, så findes der ikke noget, der hedder “grønlandsk statsborgerskab”.  I den sammenhæng er det fortsat dansk statsborgerskab, der kommer på tale. Selv danskere kan se det absurde i at stille krav om ‘grønlandskhed’ som betingelse for erhvervelse af dansk statsborgerskab, og efter min fornemmelse er den grønlandske nationalisme på dette punkt i indstilling lang fra den danske. Så der kommer ingen grønlandskhedsprøve.

Reglerne:

Fælles for bestemmelserne om ophold er, at der ikke stilles særlige krav om, at opholdet udelukkende skal have været på Færøerne eller i Grønland. Man kan altså godt opholde sig 6 år i Danmark, flytte til Grønland med fast ophold (minimum 3 måneder) og så erhverve sig dansk statsborgerskab.

For indbyggere i Grønland med nordisk statsborgerskab er betingelserne for erhvervelse af dansk statsborgerskab begrænset til to års ophold, ren eller renset straffeattest og ingen forfalden gæld til det offentlige.

Billede af nogle danske pas

(Foto: Brian Bergmann/Scanpix 2016)

Efter grundloven (§44) er det kun folketinget, der ved lov kan vedtage at tildele en person dansk statsborgerskab. Processen administreres af Inger Støjbergs udlændingeministerium efter en aftale, der fremstår som et cirkulære med aftalegrundlaget vedhæftet som et bilag.

I et bilag til cirkulaere151015omindfoedsret kan følgende særregel læses:
“Med hensyn til ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland anses politiets vurdering af, at den pågældende uden brug af omskrivninger eller andre sprog og med den accent, som er naturlig, kan deltage i en samtale på dansk eller færøsk/grønlandsk som tilstrækkelig dokumentation for den pågældendes danskkundskaber. “

I praksis indebærer bestemmelsen, at kravet om danskhedsprøve falder væk.

Dobbelt statsborgerskab

Tidligere stillede man fra dansk side det krav til ansøgeren om dansk statsborgerskab, at hun skulle afmelde sit gamle statsborgerskab. Det er ændret ved lov i 2014; men loven har den sædvanlige bestemmelse om, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Det betyder for os i Grønland, at hvis Selvstyret med Inatsisartuts godkendelse vedtager et beslutningsforslag om at tiltræde bestemmelsen i Indfødsretsloven, så vil herboende udlændinge kunne erhverve sig det rødbedefarvede danske pas uden at skulle aflægge en finere prøve i dansk eller grønlandsk – og navnlig – uden at fortabe deres statsborgerskab i det land, de kommer fra.

Måske var det af betydning for vore mange asiater, islændinge, nordmænd og svenskere, at det er fremkommeligt at erhverve dansk statsborgerskab her og navnlig, hvis vi i Grønland støtter et initiativ om at indføre dobbelt statsborgerskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Det tilsvarende gælder på Færøerne.

  1 comment for “Sådan får du dansk statsborgerskab som udlænding i Grønland

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.