Automatisk modregning i børnepenge: Lovligt? Næppe…

Trangsbenefice

 

portrætfoto af Mikael Hertig

Mikael Hertig
copyright Mikael Hertig

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter min vurdering er den automatiske modregning af børnepenge i kontanthjælpsmodtageres udbetalinger ulovlig. Hvordan kommer jeg til den konklusion?

Vi skal have fat i Grundlovens § 75.

§ 75 Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
Stk. 2. Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder. “

Kvindeansigt med pegefinger for munden

Går den?

Forståelsen af stk. 2. handler om, hvorvidt lovgiver har hjemmel til at tilbyde så lidt, at det ikke er muligt at opretholde et tarveligt (=lavt ) niveau omfattende bolig, mad og tøj samt de mest almindelige bekvemmeligheder (= internet, fjernsyn etc.).
Hvor stk.1. indeholder det blide modalverbum ‘bør’, så er stk.2. skarpere: Det offentlige har en pligt til at forsørge dem, der ved skæbnens ugunst ikke selv kan.

Vi har i konkurslovens bestemmelse om gældssanering i § 216, stk. 6. Med hjemmel i den kan man nemlig læse “Bekendtgørelse om gældssanering, §§ 2-13. Her beskrives det i detaljen, hvorledes en husstand under gældssanering skal have beregnet sin indkomst.
Da dette er det nærmeste, vi i dansk lov har som fremgangsmåde for, hvordan et minimalt overlevelsesniveau skal beregnes, og da der er tale om modregning af offentlig gæld, er det nærliggende at mene, at en modregning her godt kun kan finde sted, hvis der trækkes fra ned til det aktuelle overlevelsesniveau efter en konkret vurdering.

Ombudsmanden har netop for nylig kastet sig over krav til digitale afgørelser. Der er om ikke tale om art magtfordrejning, så dog utilstrækkelig sagsoplysning, hvor afvejningen mellem hensynet til skyldnerens overlevelse og til kreditorforfølgningen systematisk tilsidesættes.

Det vil være rigtig fornuftigt, hvis Ombudsmanden ser på sagen her. Familiens rådighedsbeløb er jo pengene til mad og tøj etc. her og nu og kan ikke sådan udsættes til senere. Omgørelser af ulovlige modregninger kan den først leve af senere. Derfor er modregninger i strid med lov et meget dybt indgreb, der kræver en meget klar lovhjemmel.

På sin side mener SKAT sig berettiget til at bruge inddrivelsesbekendtgørelsen alene. Min opfattelse er således desuagtet, at disse regler kun kan være vejledende al den stund, det disponible beløb skal række til familiens forsørgelse.

 

  2 comments for “Automatisk modregning i børnepenge: Lovligt? Næppe…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.