Måned: oktober 2016

Hvor er bolden?

Automatisk modregning i børnepenge: Lovligt? Næppe…

Trangsbenefice                   Efter min vurdering er den automatiske modregning af børnepenge i kontanthjælpsmodtageres udbetalinger ulovlig. Hvordan kommer jeg til den konklusion? Vi skal have fat i Grundlovens § 75. “§ 75 Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der…

Portræt. Fuld figur, ung dame med hat

Zelia

              af Mikael Hertig   Zelia Nina Andrup, født Hindenburg I dag, den 25. oktober 2016 ville min mormor være fyldt 131 år. Jeg følte, jeg havde hendes næsten uindskrænkede kærlighed hele min opvækst igennem. Ikke sådan at forstå, at hun ikke kunne sige noget til mig. Ikke sådan, at jeg ikke måtte finde…

Foto af Søren Pind

Søren Pinds aktivistiske anklagepolitik

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.   Skal regeringen eller justitsministeren virkelig stå for anklagemyndighedens virksomhed? Justitsminister Søren Pind har et meget klart svar på det spørgsmål. I forhold til regeringens udøvelse og forvaltningen af voldsmonopolet er det eneste rigtige, at det er regeringen,  der står for, hvorvidt der i en given sag skal rejses tiltale – og nok så…

Fortrolighed kræver en god grund

                    af Mikael Hertig, cand. scient. pol.     I anledning af det formentligt midlertidige fogedforbud mod offentliggørelse af Jakob Scharfs bog er der anledning  til at genoptage diskussionen, ikke blot om PET & FET’s virke som hemmelige tjenester, men om hvornår hemmeligholdelse sker i det demokratiets og ikke blot nogle…