Min dybeste beklagelse og undskyldning – og et andet forslag.

portrætfoto af Mikael Hertig

Mikael Hertig
copyright Mikael Hertig

 

Undskyld til lytterne på “Aflyttet”.

I Udsendelsen Aflyttet på Radio24syv søndag 25. september 11.05 -11.59 siger jeg, at der man kan anlægge en erstatningssag mod Statens Serum Institut for den krænkelse, der kan være sket ved, at oplysninger om 5,2 millioner danskere ved et hændeligt uheld efter al sandsynlighed er kommet Folkerepublikken Kinas visumkontor i hænde.

Det er mig, der har henvendt mig til Anders Kjærulff for at gøre opmærksom på muligheden for en erstatningssag. Man kan utvivlsomt rejse sagen, men aldrig vinde den.
Fejltagelsen er banal og simpel. Hvis kineserne ikke har åbnet kuverten med de fremsendte DVD’er i og kopieret dem ind et sted, så har der heller ikke fundet nogen krænkelse sted. Bevisbyrden ligger hos den, der rejser sagen.

Det er så elementært, at det er skamfuldt at måtte indrømme det.  Jeg er bestemt ikke ekspert i erstatningsret; og så har jeg tilmed fejllæst en oplysning om Persondatalovens § 69.  Jeg giver den som ekspert her, og derved har Ander Kjærulff handlet i tillid til, at jeg skulle have forstand på, hvad jeg udtalte mig om.
Da jeg ovenikøbet blærer mig med det, er det særlig galt.

Send et brev til Statens Serum Institut / Sundhedsdatastyrelsen

Efter Persondatalovens § 31, stk.1 har borgeren ret til at få oplyst, hvilke oplysninger en myndighed eller virksomhed har om en selv. Det hed i gamle dage ‘registerindsigt’ eller ‘egenacces’.

Hvis vi er mange, der retter henvendelsen, og navnlig hvis vi gør det med gammeldags brev, skal Sundhedsdatastyrelsen også svare pr. brev.  Da der er tale om helbredsdata, vil det være rimeligt at bede om, at svarbrevet skal sendes anbefalet.

Der bør bedes om to former:

1) Generel egenacces.   Tekstdelen kan for eksempel lyde: “Jeg beder om en specificeret udskrift af alle data om mig, Sundhedsdatastyrelsen måtte være i besiddelse af”.
2) Speciel egenacces.  Her handler det om en udskrift af, hvilke helbredsdata der i sin tid var med i det udtræk med helbredsdata og diagnoser fra besøg hos praktiserende læge, der efter omtale i pressen og hos Datatilsynet risikerer at være havnet hos Folkerepublikken Kinas visumkontor ved en fejltagelse.  Vi har fået oplyst, at det pågældende udtræk  er slettet. Imidlertid bedes Sundhedsdatastyrelsen om at gendanne udtrækket med oplysninger om undertegnede. Jeg beder om, at oplysningerne specificeres.

Henvendelsen skal sendes til

Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5

2300 København  S.

Du risikerer at blive opkrævet et gebyr.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.