Uranminearbejdere udsættes for forhøjet dødelighed og navnlig kræftrisiko

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c)

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.
Billede af åben uranmine

Hvis uranminedrift går hen og bliver virkelighed i Grønland, tyder noget på, at minearbejderne udsættes for forhøjet dødelighed med 62 % og en meget stærkt forhøjet risiko for kræft. NIOSH, den amerikanske regerings forskningscenter for arbejdsmiljøbetingede sygdomme og sundhedsrisiko undersøgte omkring år 2000 forholdene i USA. 

Er spørgsmålet om arbejdsmiljø overset?

I debatten om eventuel uranudvinding i Grønland har de mulige arbejdsmiljøskader hidtil, så vidt jeg kan vurdere, ikke spillet nogen nævneværdig rolle. Uanset om arbejdskraften kommer til at bestå af grønlændere eller kinesere, så må de tilladelser, der eventuelt skal gives, også vurderes i lyset af, hvilke sundhedsrisici de beskæftigede i minerne udsættes for.

Det mest troværdige sted at starte er efter min vurdering det internationalt anerkendte amerikanske sektorforskningsinstitut for arbejdsmiljø, NIOSH. Deres offentliggørelse kan du læse her.    

Det bemærkes, at undersøgelsen er delt op i 2 grupper af minearbejdere. Her refereres til hvide. Undersøgelsen omfattede også en mindre population af indianere.  Resultaterne hos indianergruppen skal tages med forbehold, fordi gruppen  var af en lille størrelse. Resultaterne kan sammenlignes med gruppen af hvide. Advarslerne må være af samme størrelsesorden.

Hovedkonklusion

Den samlede risiko for minearbejdere for dødsfald som følge af uranminearbejde er forhøjet med 62 %. Det var over perioden ventet at erfare 986 dødsfald, men fundet var 1586.

 

Konklusion 1:  dødsfald generelt
For hvide minearbejdere skulle der være fundet 64 cancerrelaterede dødsfald ud af kohorten på 3.640 arbejdere. Men man fandt 371, det vil sige en 6 gange højere cancerdødelighed end normalt.

Konklusion 2: lungehindecancer
Hvad angår risikoen for lungehindecancer, den vi kender fra asbest (pneumoconiosis) skulle der i en normal population have været 2 dødsfald. Man fandt 41 eller en risiko, der er mere end 20 gange så høj som forventet.

Konklusion 3 : Tuberkulose
Forskerne forventede at se 3½ tilfælde af tuberkulose, men fandt 13.  Det er næsten fire gange så høj en risiko som forventet. Årsagen angives at kunne være forbundet med ‘stenlunger’, silicosis, som menes at give en forhøjet tuberkuloserisiko som følge af nedsat forsvarskraft overfor sygdommen

Konklusion 4: Lungeemphysem
Forskerne forventede at se 22 ½ dødsfald men fandt 56. I det omfang tilbøjeligheden til at ryge var den samme blandt minearbejderne som i resten af den amerikanske befolkning, må lungebeskadigelserne tilskrives arbejdsmiljøet.  Risikoen for dødsfald er således omkring 2 ½ gang forhøjet. Du kan læse mere om sygdommen her.

Konklusion 5: Arbejdsulykker

Det forventede antal arbejdsulykker androg 68, men fundet var 143.  Minearbejdere i uranminen er således i en væsentligt højere risiko for arbejdsulykker.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.