Ofre for it-kriminalitet (Kilde F-Secure)

 

Tabel

Ofre for IT-kriminalitet

Sætter vi kikkerten for det blinde øje?

Ser man på de former for IT-kriminalitet, der danner en form for trusselsbillede, så ser det ud til, at bondefangeri er den mest udbredte form for kriminalitet. Folk køber, tror de, varer på internettet. Men leverandørerne leverer ikke varen. Eller salg af mindre kurante varer til rene ågerpriser. Hurtigt vurderet ligger meget omtalte former for kriminalitet som phishing nede på omkring 6 % af alle tilfælde.

Forklaringen kan vise sig at være enkel og ligetil. Risikoen for, at bondefangere, der forstår at optræde anonymt på internettet, nogensinde bliver retsforfulgt, er såre beskeden. Man kan sige det på den måde, at omfanget af retsbeskyttelse i virkeligheden er meget lav. Kort sagt er der en ret positiv forretningsmodel indenfor bondefangeri og åger. Bondefangeri i form af ikke-levering af varer er kriminel efter dansk ret, men de enkelte beløb, der bedrages for, kan være lave, og efterforskningen af denne type sager ligger formentlig i den gulvnære bund af indbakken.

Identitetstyveri  er den mest ækle og indgribende form for it-kriminalitet overfor den enkelte. Det ligger på 7-8 % og er vel en form, der er brug for retsforfølgning af. Så længe forbryderen befinder sig her i landet, er efterforskning enkel. Men der bør samarbejdes, fx. gennem Europol, i tilfælde af internationale identitetsbrud.

Misbrug af persondata fylder også en del. Da observationerne er fra lande med forskellig lovgivning, og da der må forventes at være et betydeligt mørketal, ligger niveauet på konstaterede regelbrud  på ca.  7 % højt.

De anmeldte tilfælde af ransomware på under 1 % er typisk harpunfangst, rettet mod mellemstore og store virksomheder og må derfor anses for mere alvorlige, end hvad der fremgår. Også her er der formentlig et betydeligt mørketal.

Phishing er efter min vurdering med sine ca. 6 % en meget alvorlig og meget udbredt del af trusselsbilledet. Igen skal man her holde sig for øje, at statistikken overrepræsenterer de personrettede former for kriminalitet. Phishing er rettet på raffineret vis mod vigtige enkeltpersoner i firmaer og forvaltninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.